Aktualności

Dni Miasta Kobyłka - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych baterii

  • 22 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!!

Podczas pikniku Dni Miasta Kobyłka 27 maja będzie możliwość oddania zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dla mieszkańców, którzy oddadzą największą (wagowo) ilość ww. przewidziano nagrody, m.in. kosze do segregacji odpadów, sadzonki drzewek, parasole, stojaki do segregacji odpadów.

Rodzinny Konkurs Ekologiczny

  • 22 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 27 maja zapraszamy na Dni Miasta Kobyłka, które odbędą się na Placu 15-go Sierpnia. W programie przewidziany jest m.in. Rodzinny Konkurs Ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami oraz plenerowa gra planszowa "Wszędobyl - Bezpieczny Las".

Konkurs odbędzie się w godzinach 14.30 - 16.00 w namiocie Wydziału Ochrony Środowiska.

Bezpłatne czipowanie zwierząt - 27 maja 2018 r. Plac 15-go Sierpnia podczas trwania Dni Miasta Kobyłka

  • 22 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!
Podczas trwania Dni Miasta Kobyłka 27 maja na Placu 15-go Sierpnia w Kobyłce będzie możliwość bezpłatnego zaczipowania swojego domowego zwierzaka (psa/kota). Elektroniczne znakowanie zwierząt odbywać się będzie w godz. 14.00 – 18.00 w namiocie Lecznicy Weterynaryjnej Całodobowej ARKA NOEGO. Niezbędny będzie dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Miasta Kobyłka.

Kiedy zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 10 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!!

Informujemy, że korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do tut. Urzędu w przypadku, np. zmiany sposobu gromadzenia odpadów (np. z niesegregowania na segregację), zmiany numeracji budynku lub zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości, która może być spowodowana m.in.

Odbiór odpadów biodegradowalnych

  • 9 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!!

Do odpadów biodegradowalnych gromadzonych w workach należy wrzucać odpady tj. skoszona trawa, liście, obierki, części roślin (bez ziemi).

Do worków nie można wrzucać takich odpadów jak: GAŁĘZIE, karpy, ziemia, piasek, kamienie, kości, resztki jedzenia w szczególności płynnych, ściółki i odchodów zwierzęcych, popiołu. Worki z takimi odpadami NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

  • 27 kwietnia 2018

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system odbioru odpadów powinien się bilansować. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, jak również nie powinna do nich dopłacać. Całość opłat zbieranych przez gminę od mieszkańców ma finansować wyłącznie koszty funkcjonowania systemu. Wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

Akcja "wystawka" - harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon

  • 6 kwietnia 2018

Przypominany o akcji "wystawka" zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.

Harmonogram odbioru (wiosenna wystawka):

- 14.04.2018r. – Grabicz, Sosnówka, Stefanówka

- 21.04.2018r. – Jędrzejek. Kobylak, Nadarzyn, Turów

- 12.05.2018r. – Kolonia Chór, Mareat, Maciołki, Zalasek

- 26.05.2018r. – Antolek, Źródnik, Piotrówek

Odpady nie oznaczone w ten sposób nie zostaną odebrane !!

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

  • 15 marca 2018

Informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową (Uchwała Nr 162/17 z dnia 24 październia 2017 r. - Dziennik Urzędowy Województa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. 9600)  wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

"Uchwała antysmogowa" obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Strony