Aktualności

Akcja "wystawka" - harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon

  • 6 kwietnia 2018

Przypominany o akcji "wystawka" zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.

Harmonogram odbioru (wiosenna wystawka):

- 14.04.2018r. – Grabicz, Sosnówka, Stefanówka

- 21.04.2018r. – Jędrzejek. Kobylak, Nadarzyn, Turów

- 12.05.2018r. – Kolonia Chór, Mareat, Maciołki, Zalasek

- 26.05.2018r. – Antolek, Źródnik, Piotrówek

Odpady nie oznaczone w ten sposób nie zostaną odebrane !!

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

  • 15 marca 2018

Informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową (Uchwała Nr 162/17 z dnia 24 październia 2017 r. - Dziennik Urzędowy Województa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. 9600)  wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

"Uchwała antysmogowa" obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Informacja dotyczaca konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka

  • 2 marca 2018

Informujemy, że konserwację oświetlenia ulicznego od 01.01.2017 r. na terenie Miasta Kobyłka prowadzi firma

ENERGO-MAR Mariusz Pokrywko
ul. Armii Krajowej 15A
05-200 Wołomin

Usterki zwiazane z oswietleniem ulicznym nalezy zgłaszac pod numer telefonu: 880 522 946
lub pocztą elektroniczną: m.energomar@gmail.com

 

Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest

  • 23 lutego 2018

Urząd Miasta Kobyłka informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

W 100% dofinansowany jest odbiór i utylizacja azbestu od mieszkańców miasta Kobyłka. Dofinansowanie nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu oraz wykonania nowego pokrycia dachowego.

W ramach tego działania zapewniamy bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta Kobyłka

Dotacje do modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych w 2018r.

  • 18 grudnia 2017

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że Miasto Kobyłka zamierza  ubiegać się w 2018r. o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  dla mieszkańców Miasta Kobyłka  na modernizacje kotłowni w budynkach mieszkalnych w ramach zadania pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka".

Strony