Aktualności

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

  • 15 marca 2018

Informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową (Uchwała Nr 162/17 z dnia 24 październia 2017 r. - Dziennik Urzędowy Województa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. 9600)  wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

"Uchwała antysmogowa" obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Informacja dotyczaca konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka

  • 2 marca 2018

Informujemy, że konserwację oświetlenia ulicznego od 01.01.2017 r. na terenie Miasta Kobyłka prowadzi firma

ENERGO-MAR Mariusz Pokrywko
ul. Armii Krajowej 15A
05-200 Wołomin

Usterki zwiazane z oswietleniem ulicznym nalezy zgłaszac pod numer telefonu: 880 522 946
lub pocztą elektroniczną: m.energomar@gmail.com

 

Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest

  • 23 lutego 2018

Urząd Miasta Kobyłka informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

W 100% dofinansowany jest odbiór i utylizacja azbestu od mieszkańców miasta Kobyłka. Dofinansowanie nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu oraz wykonania nowego pokrycia dachowego.

W ramach tego działania zapewniamy bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta Kobyłka

Dotacje do modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych w 2018r.

  • 18 grudnia 2017

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że Miasto Kobyłka zamierza  ubiegać się w 2018r. o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  dla mieszkańców Miasta Kobyłka  na modernizacje kotłowni w budynkach mieszkalnych w ramach zadania pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka".

Apel do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  • 7 grudnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje hodowców drobiu o wejściu w życiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptasiej.

 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ostrzeżenie dot. wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików

  • 27 listopada 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że w związku z wystąpieniem przypadków ASF u dzików na terenie powiatu legionowskiego w dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego. 

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dostęnymi w załączeniu. 

Informacja dotycząca pracy PSZOK-u w dniu 10 listopada 2017r.

  • 6 listopada 2017

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza  Nr 231/2017 w dniu 10.11.2017r. (piątek) Punkt PSZOK przy ul. Łokietka 80 w Kobyłce będzie ZAMKNIĘTY za dzień 11 listopada 2017r. (sobota).

Ponadto informujemy, że ustala się dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) wolny dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Kobyłka za 11 listopada 2017 r. (sobota)

Strony