Aktualności

Zmiana kolorystyki worków na odpady biodegradowalne

  • 3 lipca 2017

W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2016r. poz. 19) informujemy, że od 1 lipca 2017r. odpady ulegające biodegradacji, należy gromadzić w pojemnikach (workach) koloru brązowego z napisem „Bio”.

Worki służące do gromadzenia odpadów biodegradowalnych będą sukcesywnie wymieniane z obowiązującego dotychczas koloru przezroczystego na kolor brązowy.

Obowiązki właścicieli zwierząt

  • 29 czerwca 2017

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Miasta Kobyłka w sprawie przebywających bez opieki na drogach publicznych, ulicach i placach psów, które stwarzają zagrożenie dla ludzi, przypominamy o konieczności zabezpieczenia swoich posesji tak, aby psy nie wydostawały się poza nią i nie stwarzały zagrożenia.

Obowiązkowe szczepienie wszelkich psów przeciwko wściekliźnie

  • 27 czerwca 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o ustawowym obowiązku szczepienia wszelkich psów przeciwko wściekliźnie począwszy od 3 miesiąca życia, a nastepnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia - art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539 z późn. zm.).

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

  • 27 czerwca 2017

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń ASF u dzików, a tym samym stałym zagrożeniem tą chorobą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o zasadach przemieszczania świń ma obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańsiego pomoru swiń (ASF).

Informację o zasadach przemieszczania świń znajdą Państwo TUTAJ.

Bezpłatne czipowanie zwierząt

  • 6 czerwca 2017

Szanowni Mieszkańcy!
Podczas trwania Dni Miasta Kobyłka 18 czerwca na Placu 15-go Sierpnia w Kobyłce będzie możliwość bezpłatnego zaczipowania swojego domowego zwierzaka (psa/kota). Elektroniczne znakowanie zwierząt odbywać się będzie w godz. 14.00 – 17.00 w namiocie Lecznicy Weterynaryjnej Całodobowej ARKA. Niezbędny będzie dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Miasta Kobyłka. Prosimy o zabranie książeczki zdrowia/szczepień psa/kota
.

Rodzinny Konkurs Ekologiczny

  • 6 czerwca 2017

Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 18 czerwca zapraszamy na Dni Miasta Kobyłka, które odbędą się na Placu 15-go Sierpnia. W programie przewidziany jest m.in. Rodzinny Konkurs Ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami! Podczas pikniku będzie możliwość oddania zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla mieszkańców, którzy oddadzą największą (wagowo) ilość ww. przewidziano nagrody.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

  • 15 maja 2017

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń ASF u dzików, a tym samym stałym zagrożeniem tą chorobą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina, że sprzedaż zwierząt na targowiskach może odbywać się wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii, po uprzednim zgłoszeniu ww. działalności do właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz po wpisie targowiska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

Apel do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  • 7 kwietnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje hodowców drobiu o wejściu w życiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptasiej.

 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Strony