Aktualności

Dofinansowanie na wymianę pieców centralnego ogrzewania

  • 24 stycznia 2017
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że Miasto Kobyłka w 2017r. w ramach Programu OA-8: „ Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” zamierza ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla mieszkańców Miasta Kobyłka.

Apel do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  • 30 grudnia 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje hodowców drobiu o wejściu w życiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptasiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje o zakazie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzbietowców, gołębi, bażantów i kuropatw oraz o zakazie sprzedaży ww. gatunków ptaków na targowiskach.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

  • 9 listopada 2016

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że od 4 listopada 2016r. na terenie całego kraju obowiązuje wymóg zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Zmiana dyżuru Leśniczego

  • 12 października 2016

Informujem, że prowadzenie spraw związanych z bezpośrednim nadzorem w terenie nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przejmują Starostwa.

Nadzór nad Lasami Prywatnymi w Mieście Kobyłka sprawuje Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

Telefon: 22-787-43-01, 03, lub 04
 

 

Strony