Aktualności

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

  • 9 listopada 2016

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że od 4 listopada 2016r. na terenie całego kraju obowiązuje wymóg zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Akcja "wystawka" - harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon

  • 8 listopada 2016

Przypominany o akcji "wystawka" zużytego sprzętu elekrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

15.11.2016r. - Grabicz, Stefanówka (ul. Nadarzyńska od ul. Orzeszkowej)

16.11.2016r. - Sosnówka, Nadarzyn, Kobylak, Turów

17.11.2016r. - Antolek (w tym parzyste numery ul. Napoleona)

28.11.2016r. - Piotrówek, Zalasek

Zmiana dyżuru Leśniczego

  • 12 października 2016

Informujem, że prowadzenie spraw związanych z bezpośrednim nadzorem w terenie nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przejmują Starostwa.

Nadzór nad Lasami Prywatnymi w Mieście Kobyłka sprawuje Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

Telefon: 22-787-43-01, 03, lub 04
 

 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

  • 21 września 2016

Urząd Miasta Kobyłka informuje, że w dniach od 19.09.2016r. do 30.09.2016r. na terenie Miasta Kobyłka przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43 - 450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Strony