Aktualności

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

  • 21 września 2016

Urząd Miasta Kobyłka informuje, że w dniach od 19.09.2016r. do 30.09.2016r. na terenie Miasta Kobyłka przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43 - 450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Akcja "wystawka" - harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

  • 5 września 2016

Przypominany o akcji "wystawka" odpadów wielkogabarytowych.

03.09.2016r. - GRABICZ, STEFANÓWKA (ul.Nadarzyńska od ul. Orzeszkowej), SOSNÓWKA, NADARZYN, KOBYLAK, TURÓW

10.09.2016r. - ANTOLEK (w tym Źródnik oraz parzyste numery ul. Napoleona), PIOTRÓWEK, ZALASEK

17.09.2016r. - MARETA, KOLONIA CHÓR, MACIOŁKI, JĘDRZEJEK (w tym nieparzyste numery ul. Napoleona)

Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

  • 10 sierpnia 2016

Wydział Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.

Korektę (zmianę) deklaracjizależy złożyć w tut. Urzędzie w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, tj. zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, np. z powodu narodzin dziecka, śmierci członka rodziny, wyprowadzki, itp. 

WYSTĄPIENIE OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

  • 1 lipca 2016

W związku z potwierdzeniem wystapienia czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)  u świń w gospodarstwie położonym na terenie gminy Hajnówka, powiecie hajnowskim, na terenie województwa podlaskiego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że posiadacz zwierzęcia  m.in. obowiązany jest, w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w tym znacznej ilości liczby nagłych padnięć, nadżerek lub wybroczny, na skórze i błonach śluzowych:

Bezpłatne czipowanie zwierząt

  • 17 czerwca 2016

Szanowni Mieszkańcy!

Podczas trwania Dni Miasta Kobyłka 25 czerwca będzie możliwość bezpłatnego zaczipowania swojego domowego zwierzaka (psa/kota). Elektroniczne znakowanie zwierząt odbywać się będzie w godz. 14.00 – 18.00 w namiocie Lecznicy Weterynaryjnej Całodobowej ARKA. Niezbędny będzie dokument potwierdzający fakt zameldowania na terenie Miasta Kobyłka.

Rodzinny Konkurs Ekologiczny

  • 17 czerwca 2016

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 25 czerwca zapraszamy na Dni Miasta Kobyłka. W programie przewidziany jest m.in. Rodzinny Konkurs Ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami! Podczas pikniku będzie możliwość oddania zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla mieszkańców, którzy oddadzą największą (wagowo) ilość ww. przewidziano nagrody.

WYJAŚNIENIE DO ZMIANY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

  • 22 lipca 2014

Wydział Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby składające zmianę danych do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie wynikała z  uchwały Nr XXXVI/358/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. dotyczącej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowych, obniżonych stawek), zobligowane są do przedłożenia do tut. Urzędu pisemnego wyjaśnienia dotyczącego zmiany danych w pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór ww. wyjaśnienia dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi” oraz w Urzędzie Miasta Kobyłka.

Ww. wyjaśnienie należy złożyć niezwłocznie w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godzinach 8:00 -17:00, od wtorku do czwartku w godzinach 8:00 - 16:00 lub w piątek w godzinach 8:00 - 15:00, elektronicznie lub wysyłając wyjaśnienie pocztą polską.

 

Jednocześnie przypominamy, że deklaracje jak i ww. wyjaśnienie powinny zostać własnoręcznie podpisane, a w przypadku przesłania ich drogą elektroniczną powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Strony