Aktualności

ZBIÓRKA AZBESTU

 • 22 lipca 2014

Szanowni mieszkańcy!

Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na usuwanie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie dotyczy tylko osób fizycznych. W związku z tym w kancelarii Urzędu Miasta (ul. Wołomińska 1, pok. nr 5) w terminie do 25 lipca 2014 rokumożna składać wnioski o odbiór azbestu.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane adresowe osoby ubiegającej się o odbiór azbestu,

 • telefon kontaktowy,

 • adres nieruchomości z której będzie odebrany azbest,

 • szacunkową ilość azbestu do zabrania.

Jednocześnie informujemy, że:

 

 • jeśli Miasto Kobyłka otrzyma dofinansowanie, to azbest odbierany będzie w IV kwartale 2014 roku,

 • odbierany będzie wyłącznie azbest odpowiednio przygotowany tj. zapakowany w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożony na paletach, w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek. 

DZIEŃ PSA

 • 22 lipca 2014

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, dlatego 1 lipca co roku obchodzony jest Dzień Psa. Święto naszych pupili zostało ustanowione stosunkowo niedawno, bo w 2007. Celem święta jest nie tylko oddanie hołdu czworonogom, ale również zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich okrutne traktowanie.

Przywiązywane do drzew, porzucone, błąkające się i bezdomne psy to częsty widok, również na terenie naszego miasta. Niestety najczęściej to człowiek dopuszcza się aktów takiego okrucieństwa i tym samym staje się największym zagrożeniem dla psów. Pamiętajmy, że zwierzę to nie zabawka!

Na swoich nowych właścicieli i ciepły przytulny dom czekają czworonogi odnalezione na terenie Miasta Kobyłka. Zachęcamy do adopcji!

PSIE I KOCIE ADOPCJE

 • 22 lipca 2014
To obrazek niemal codzienny: bity, głodzony i wyrzucany z domu najlepszy przyjaciel człowieka: pies lub kot! Narażone na wszelkie możliwe cierpienia bezdomne zwierzaki są zdane na naszą łaskę i niełaskę.

Zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia. Nie jest rzeczą! Człowiek jest im winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zwracamy się do Państwa! Do wszystkich wrażliwych i czułych na cierpienie innych istot, do wszystkich którzy potrzebują ciepła i miłości. Do tych którzy chcą się nią dzielić! Bezdomne zwierzęta oczekują na adopcję. Gorąco zachęcamy do psich i kocich adopcji!

 
       
 
Więcej informacji dotyczących zwierząt, które szukają domu znajdziesz TUTAJ

RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY

 • 22 lipca 2014

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, informuje, że w sobotę w trakcje Dni Miasta Kobyłka w dniu 28 czerwca 2014r. odbędzie się konkurs ekologiczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszego Miasta. Konkurs będzie polegał na wylosowaniu pytania (w odpowiedniej grupie wiekowej) oraz odpowiedzi na nie. Tematyka pytań związana będzie z ochroną środowiska oraz gospodarka odpadami komunalnymi. Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają na Państwa atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy także do zbierania zużytych baterii. Będzie można oddać je na stoisku Urzędu Miasta Kobyłka. Oddawane baterie będą ważone a osoby, które oddadzą ich najwięcej zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.

 

ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH

 • 22 lipca 2014
Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 24.06.2014r. wtorek będą odbierane odpady zmieszane z REJONU 7, tj. ul. Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Krzywoustego, Piastowska, Odnowiciela, Radzymińska, Rasztowska, Białobrzeska, Zegrzyńska, Zieleniecka, Mironowska, Telimeny, Kraszewska, Jazłowiecka, Topolowa, Wiśniowa, Ogrodowa, Klonowa, Solskiego, Lipowa Żwirki i Wigury, Nadarzyńska

XI FESTIWAL NAUKI - EKO

 • 22 lipca 2014
W dniu 12.06.2014r. w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce odbył się XI Festiwal Nauki – EKO. Tematem tegorocznego festiwalu była ochrona środowiska naszej planety. Przedstawiono informacje dotyczące segregacji odpadów komunalnych, przedstawienie pt.: „Ekspres ekologiczny”, konkurs polegający na prawidłowym posegregowaniu zgromadzonych wcześniej odpadów, pokaz mody ekologicznej oraz teleturniej „1 z 10”. Wszystkie gry, konkursy oraz przedstawienia w tym roku związane były z ochroną środowiska naturalnego oraz z jego degradacją i zagrożeniami z jakimi się spotyka. Przedstawiono i omówiono także sposoby ochrony naszej planety.

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyła przygotował i wygłosił prezentację na temat: 
„Czy warto segregować odpady?”  

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

 • 22 lipca 2014
Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest od 1972 roku. Obecnie świętuje się go w ponad 100 krajach. Został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska, która odbyła się 5 czerwca 1972r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała że należy zwrócić uwagę świata na wielkie znaczenie przyrody i odpowiedzialność ludzkości za jej stan. Każdego roku dzień 5. czerwca przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. Podstawowym celem tego święta jest edukacja ekologiczna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, dlatego też gorąco zachęcamy do świadomej segregacji odpadów - nie tylko dzisiaj!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 • 22 lipca 2014
Rozstrzygnięto Konkurs  Ekologiczny "Moje Miasto jest EKO" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasto Kobyłka i Zielonka. Celem konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej oraz przybliżenie zagadnień prawidłowej gospodarki odpadami.
 
Rozdanie nagród odbędzie się w Urzędzie Miasta Kobyłka w dniu 30.05.2014r. (piątek)
o godzinie 12.00
 
Komisja wyłoniła laureatów Konkursu Ekologicznego "Moje Miasto jest EKO" w dwóch kategoriach wiekowych: 
 
1. uczniowie szkół podstawowych 
2. uczniowie gimnazjów.
 
Laureaci konkursu - uczniowie szkół podstawowych: 
 
I miejsce - Wiktoria Grzywacz - uczennica klasy VIc Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce 
II miejsce - Milena Boguszewska - uczennica klasy Vc Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce 
III miejsce - Patrycja Kaczmarczyk - uczennica klasy Vb Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
 
Wyróżnieni: 
 
Max Wiśniewski - uczeń klasy Vb Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
Dawid Duklas - uczeń klasy VIc Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce 
Piotr Jóźwiak - uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zielonce 
Agnieszka Rowicka - uczennica klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce 
Wiktoria Łach - uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce 
Paweł Poradowski - uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce 
Piotr Kaczmarek - uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce
 
Wyróżnienie specjalne od miasta Kobyłka:
 
Julia Zych - uczennica klasy Vb Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
 
Dodatkowe wyróżnienia: 
 
Maciej Demianiuk - uczeń klasy IVa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce  
Dominika Gołębiewska -  uczennica klasy IVa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce   
 
Laureaci konkursu - uczniowie gimnazjów: 
 
I miejsce - Kornelia Hrynkiewicz - uczennica klasy Ic Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
II miejsce - Alicja Krajewska - uczennica klasy Ib Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
III miejsce - Karolina Roman - uczennica klasy IIe Miejskiego Gimnazjum w Zielonce
 
Wyróżnieni: 
 
Rafał Wierzba - uczeń klasy Ib Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
Kamila Borczyńska - uczennica klasy Ib Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
Alicja Pełszyk - uczennica klasy Ia Gimnazjum nr 3 w Kobyłce 
Kacper Kordzikowski - uczeń  klasy IIIg Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
Beata Sarnowska  - uczennica klasy If Miejskiego Gimnazjum w Zielonce  
 
Laureaci konkursu w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów towarowych na zakup sprzętu sportowego: 
 
I miejsce - bon o wartości 500 zł 
II miejsce - bon o wartości 300 zł 
III miejsce - bon o wartości 200 zł
 
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.  
 
Dziękujemy za nadesłane prace na konkurs i serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym.
 
Konkurs zorganizowano w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminami Kobyłka i Zielonka na rzecz wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu upowszechniania postaw pro-ekologicznych wśród mieszkańców Gminy Kobyłka i Gminy Zielonka. 
 
Konkurs prowadzony w ramach realizacji projektu pt.: "Zielonka  segreguje śmieci - gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemii, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, RPO WM 2007-2013).
 
Rozdanie nagród odbyło się w Urzędzie Miasta Kobyłka w dniu 30.05.2014r. (piątek)
o godzinie 12.00
 
 
 
 
KODY KRESKOWE
 
Informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy  możliwość pobrania kompletu kodów kreskowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, pok. nr 2
tel: 22-786-45-40, 41, a także jak dotychczas w firmie P.P.U.H. Imperf s.c. ul. Łukasiewicza 7D, Wołomin,
tel: 22-786-89-46, 22-787-88-65

PLATFORMA INFORMACYJNA "GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIESZKAŃCA"

 • 22 lipca 2014
Informujemy, że uruchomiona została dla Państwa platforma informacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi.  
 
W chwili obecnej każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, po zalogowaniu się na swoje konto, będzie mógł:
 • sprawdzić harmonogram odbioru odpadów,
 • sprawdzić swoją ilość oddanych odpadów z poszczególnych frakcji,
 • komunikować się z firmą oraz pracownikami Urzędu Miasta w kwestiach wywozu odpadów (reklamacje, pytania, wyjaśnienia, itp.).
 
Aby się zalogować na swoje konto należy:
 • wejść w zakładkę: „System informacji o odpadach dla mieszkańca”,
 • wpisać ostatnie 6 cyfr swojego indywidualnego rachunku bankowego, na który uiszczają Państwo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli nie posiadacie Państwo indywidualnego rachunku bankowego należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Wołomińska 3 pok. nr 2,
 • za pomocą kalendarza wybrać okres, za który chcemy sprawdzić dane dotyczące odbioru odpadów.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 • 22 lipca 2014

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest popularyzacja orazzwrócenie uwagi jak największej liczby osób na sprawy związane ze stanem środowiska i jego ochroną.To największe ekologiczne święto świata obchodzone jest obecnie w ok. 192 krajach świata. Po raz pierwszy Dzień Ziemi świętowano w 1970 roku w San Francisco. Miało to być święto "życia i piękna ziemi" połączone z propagowaniem ekologicznego trybu życia oraz zwracające uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. Sama idea obchodów została wypromowana dzięki działaniom amerykańskiego polityka Gaylorda Nelsona - senatora wspierającego ochronę środowiska, który we wrześniu 1969 roku na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego, oraz ekologa - Johna McConnella, który na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska przedstawił pomysł ustanowienia Dnia Ziemi. Rok później ONZ proklamowało utworzenie Światowego Dnia Ziemi.

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w organizacji Earth Day Network (Sieć Dnia Ziemi), której oficjalnym członkiem od 2000 roku jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Dzień Ziemi to okazja do zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane z ekologią, spotkania ludzi
o podobnych zainteresowaniach, a także mądrej i ciekawej zabawy.

Strony