Aktualności

Akcja "wystawka" - harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

 • 5 września 2016

Przypominany o akcji "wystawka" odpadów wielkogabarytowych.

03.09.2016r. - GRABICZ, STEFANÓWKA (ul.Nadarzyńska od ul. Orzeszkowej), SOSNÓWKA, NADARZYN, KOBYLAK, TURÓW

10.09.2016r. - ANTOLEK (w tym Źródnik oraz parzyste numery ul. Napoleona), PIOTRÓWEK, ZALASEK

17.09.2016r. - MARETA, KOLONIA CHÓR, MACIOŁKI, JĘDRZEJEK (w tym nieparzyste numery ul. Napoleona)

Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

 • 10 sierpnia 2016

Wydział Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.

Korektę (zmianę) deklaracjizależy złożyć w tut. Urzędzie w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, tj. zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, np. z powodu narodzin dziecka, śmierci członka rodziny, wyprowadzki, itp. 

WYSTĄPIENIE OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

 • 1 lipca 2016

W związku z potwierdzeniem wystapienia czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)  u świń w gospodarstwie położonym na terenie gminy Hajnówka, powiecie hajnowskim, na terenie województwa podlaskiego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że posiadacz zwierzęcia  m.in. obowiązany jest, w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w tym znacznej ilości liczby nagłych padnięć, nadżerek lub wybroczny, na skórze i błonach śluzowych:

Bezpłatne czipowanie zwierząt

 • 17 czerwca 2016

Szanowni Mieszkańcy!

Podczas trwania Dni Miasta Kobyłka 25 czerwca będzie możliwość bezpłatnego zaczipowania swojego domowego zwierzaka (psa/kota). Elektroniczne znakowanie zwierząt odbywać się będzie w godz. 14.00 – 18.00 w namiocie Lecznicy Weterynaryjnej Całodobowej ARKA. Niezbędny będzie dokument potwierdzający fakt zameldowania na terenie Miasta Kobyłka.

Rodzinny Konkurs Ekologiczny

 • 17 czerwca 2016

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 25 czerwca zapraszamy na Dni Miasta Kobyłka. W programie przewidziany jest m.in. Rodzinny Konkurs Ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami! Podczas pikniku będzie możliwość oddania zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla mieszkańców, którzy oddadzą największą (wagowo) ilość ww. przewidziano nagrody.

WYJAŚNIENIE DO ZMIANY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

 • 22 lipca 2014

Wydział Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby składające zmianę danych do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie wynikała z  uchwały Nr XXXVI/358/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 listopada 2013r. dotyczącej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowych, obniżonych stawek), zobligowane są do przedłożenia do tut. Urzędu pisemnego wyjaśnienia dotyczącego zmiany danych w pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór ww. wyjaśnienia dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi” oraz w Urzędzie Miasta Kobyłka.

Ww. wyjaśnienie należy złożyć niezwłocznie w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek w godzinach 8:00 -17:00, od wtorku do czwartku w godzinach 8:00 - 16:00 lub w piątek w godzinach 8:00 - 15:00, elektronicznie lub wysyłając wyjaśnienie pocztą polską.

 

Jednocześnie przypominamy, że deklaracje jak i ww. wyjaśnienie powinny zostać własnoręcznie podpisane, a w przypadku przesłania ich drogą elektroniczną powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

ZBIÓRKA AZBESTU

 • 22 lipca 2014

Szanowni mieszkańcy!

Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na usuwanie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie dotyczy tylko osób fizycznych. W związku z tym w kancelarii Urzędu Miasta (ul. Wołomińska 1, pok. nr 5) w terminie do 25 lipca 2014 rokumożna składać wnioski o odbiór azbestu.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane adresowe osoby ubiegającej się o odbiór azbestu,

 • telefon kontaktowy,

 • adres nieruchomości z której będzie odebrany azbest,

 • szacunkową ilość azbestu do zabrania.

Jednocześnie informujemy, że:

 

 • jeśli Miasto Kobyłka otrzyma dofinansowanie, to azbest odbierany będzie w IV kwartale 2014 roku,

 • odbierany będzie wyłącznie azbest odpowiednio przygotowany tj. zapakowany w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożony na paletach, w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek. 

DZIEŃ PSA

 • 22 lipca 2014

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, dlatego 1 lipca co roku obchodzony jest Dzień Psa. Święto naszych pupili zostało ustanowione stosunkowo niedawno, bo w 2007. Celem święta jest nie tylko oddanie hołdu czworonogom, ale również zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich okrutne traktowanie.

Przywiązywane do drzew, porzucone, błąkające się i bezdomne psy to częsty widok, również na terenie naszego miasta. Niestety najczęściej to człowiek dopuszcza się aktów takiego okrucieństwa i tym samym staje się największym zagrożeniem dla psów. Pamiętajmy, że zwierzę to nie zabawka!

Na swoich nowych właścicieli i ciepły przytulny dom czekają czworonogi odnalezione na terenie Miasta Kobyłka. Zachęcamy do adopcji!

Strony