Aktualności

XI FESTIWAL NAUKI - EKO

 • 22 lipca 2014
W dniu 12.06.2014r. w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce odbył się XI Festiwal Nauki – EKO. Tematem tegorocznego festiwalu była ochrona środowiska naszej planety. Przedstawiono informacje dotyczące segregacji odpadów komunalnych, przedstawienie pt.: „Ekspres ekologiczny”, konkurs polegający na prawidłowym posegregowaniu zgromadzonych wcześniej odpadów, pokaz mody ekologicznej oraz teleturniej „1 z 10”. Wszystkie gry, konkursy oraz przedstawienia w tym roku związane były z ochroną środowiska naturalnego oraz z jego degradacją i zagrożeniami z jakimi się spotyka. Przedstawiono i omówiono także sposoby ochrony naszej planety.

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyła przygotował i wygłosił prezentację na temat: 
„Czy warto segregować odpady?”  

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

 • 22 lipca 2014
Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest od 1972 roku. Obecnie świętuje się go w ponad 100 krajach. Został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska, która odbyła się 5 czerwca 1972r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała że należy zwrócić uwagę świata na wielkie znaczenie przyrody i odpowiedzialność ludzkości za jej stan. Każdego roku dzień 5. czerwca przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. Podstawowym celem tego święta jest edukacja ekologiczna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, dlatego też gorąco zachęcamy do świadomej segregacji odpadów - nie tylko dzisiaj!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 • 22 lipca 2014
Rozstrzygnięto Konkurs  Ekologiczny "Moje Miasto jest EKO" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasto Kobyłka i Zielonka. Celem konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej oraz przybliżenie zagadnień prawidłowej gospodarki odpadami.
 
Rozdanie nagród odbędzie się w Urzędzie Miasta Kobyłka w dniu 30.05.2014r. (piątek)
o godzinie 12.00
 
Komisja wyłoniła laureatów Konkursu Ekologicznego "Moje Miasto jest EKO" w dwóch kategoriach wiekowych: 
 
1. uczniowie szkół podstawowych 
2. uczniowie gimnazjów.
 
Laureaci konkursu - uczniowie szkół podstawowych: 
 
I miejsce - Wiktoria Grzywacz - uczennica klasy VIc Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce 
II miejsce - Milena Boguszewska - uczennica klasy Vc Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce 
III miejsce - Patrycja Kaczmarczyk - uczennica klasy Vb Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
 
Wyróżnieni: 
 
Max Wiśniewski - uczeń klasy Vb Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
Dawid Duklas - uczeń klasy VIc Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce 
Piotr Jóźwiak - uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zielonce 
Agnieszka Rowicka - uczennica klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce 
Wiktoria Łach - uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce 
Paweł Poradowski - uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce 
Piotr Kaczmarek - uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce
 
Wyróżnienie specjalne od miasta Kobyłka:
 
Julia Zych - uczennica klasy Vb Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
 
Dodatkowe wyróżnienia: 
 
Maciej Demianiuk - uczeń klasy IVa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce  
Dominika Gołębiewska -  uczennica klasy IVa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonce   
 
Laureaci konkursu - uczniowie gimnazjów: 
 
I miejsce - Kornelia Hrynkiewicz - uczennica klasy Ic Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
II miejsce - Alicja Krajewska - uczennica klasy Ib Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
III miejsce - Karolina Roman - uczennica klasy IIe Miejskiego Gimnazjum w Zielonce
 
Wyróżnieni: 
 
Rafał Wierzba - uczeń klasy Ib Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
Kamila Borczyńska - uczennica klasy Ib Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
Alicja Pełszyk - uczennica klasy Ia Gimnazjum nr 3 w Kobyłce 
Kacper Kordzikowski - uczeń  klasy IIIg Miejskiego Gimnazjum w Zielonce 
Beata Sarnowska  - uczennica klasy If Miejskiego Gimnazjum w Zielonce  
 
Laureaci konkursu w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów towarowych na zakup sprzętu sportowego: 
 
I miejsce - bon o wartości 500 zł 
II miejsce - bon o wartości 300 zł 
III miejsce - bon o wartości 200 zł
 
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.  
 
Dziękujemy za nadesłane prace na konkurs i serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym.
 
Konkurs zorganizowano w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminami Kobyłka i Zielonka na rzecz wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu upowszechniania postaw pro-ekologicznych wśród mieszkańców Gminy Kobyłka i Gminy Zielonka. 
 
Konkurs prowadzony w ramach realizacji projektu pt.: "Zielonka  segreguje śmieci - gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemii, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, RPO WM 2007-2013).
 
Rozdanie nagród odbyło się w Urzędzie Miasta Kobyłka w dniu 30.05.2014r. (piątek)
o godzinie 12.00
 
 
 
 
KODY KRESKOWE
 
Informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy  możliwość pobrania kompletu kodów kreskowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, pok. nr 2
tel: 22-786-45-40, 41, a także jak dotychczas w firmie P.P.U.H. Imperf s.c. ul. Łukasiewicza 7D, Wołomin,
tel: 22-786-89-46, 22-787-88-65

PLATFORMA INFORMACYJNA "GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIESZKAŃCA"

 • 22 lipca 2014
Informujemy, że uruchomiona została dla Państwa platforma informacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi.  
 
W chwili obecnej każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, po zalogowaniu się na swoje konto, będzie mógł:
 • sprawdzić harmonogram odbioru odpadów,
 • sprawdzić swoją ilość oddanych odpadów z poszczególnych frakcji,
 • komunikować się z firmą oraz pracownikami Urzędu Miasta w kwestiach wywozu odpadów (reklamacje, pytania, wyjaśnienia, itp.).
 
Aby się zalogować na swoje konto należy:
 • wejść w zakładkę: „System informacji o odpadach dla mieszkańca”,
 • wpisać ostatnie 6 cyfr swojego indywidualnego rachunku bankowego, na który uiszczają Państwo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli nie posiadacie Państwo indywidualnego rachunku bankowego należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Wołomińska 3 pok. nr 2,
 • za pomocą kalendarza wybrać okres, za który chcemy sprawdzić dane dotyczące odbioru odpadów.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 • 22 lipca 2014

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest popularyzacja orazzwrócenie uwagi jak największej liczby osób na sprawy związane ze stanem środowiska i jego ochroną.To największe ekologiczne święto świata obchodzone jest obecnie w ok. 192 krajach świata. Po raz pierwszy Dzień Ziemi świętowano w 1970 roku w San Francisco. Miało to być święto "życia i piękna ziemi" połączone z propagowaniem ekologicznego trybu życia oraz zwracające uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. Sama idea obchodów została wypromowana dzięki działaniom amerykańskiego polityka Gaylorda Nelsona - senatora wspierającego ochronę środowiska, który we wrześniu 1969 roku na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego, oraz ekologa - Johna McConnella, który na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska przedstawił pomysł ustanowienia Dnia Ziemi. Rok później ONZ proklamowało utworzenie Światowego Dnia Ziemi.

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w organizacji Earth Day Network (Sieć Dnia Ziemi), której oficjalnym członkiem od 2000 roku jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Dzień Ziemi to okazja do zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane z ekologią, spotkania ludzi
o podobnych zainteresowaniach, a także mądrej i ciekawej zabawy.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • 22 lipca 2014
W dniach 14-15 kwietnia 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Kielce, MPO Białystok, ZK Pobiedziska, PUK Hajnówka oraz Związku Międzygminnego Czysty Rejon Kędzierzyn Koźle oraz przedstawiciele firmy C-Trace Sp. z o.o. i firmy P.P.U.H. Imperf s.c. Urząd Miasta Kobyłka reprezentowała Pani Sekretarz Elżbieta Radwan oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Zbigniew Kolatorski.

Tematem spotkania było omówienie wdrożonego w naszym mieście systemu identyfikacji pojemników i worków oraz systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, który został wprowadzony po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na spotkaniu przedstawiciele firmy C-Trace Sp. z o.o. oraz firmy P.P.U.H. Imperf s.c. omówili przebieg wdrażania ww. systemu w tym niezbędne rozwiązania techniczne niezbędne do jego wprowadzenia oraz przebieg akcji informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Miasta Kobyłka. Przedstawiono także wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kobyłka oraz wymieniono doświadczenia w tym zakresie.

Zaprezentowano rozwiązania, które umożliwiły wdrażanie systemu identyfikacji pojemników na odpady zmieszane za pomocą czipu RFID oraz identyfikacji odpadów zbieranych w sposób selektywny za pomocą kodów kreskowych umieszczanych na workach. Ponadto zaprezentowano system C-Ware dotyczący informacji o odpadach dla mieszkańców, który funkcjonuje w Mieście Kobyłka. Przedstawiono jego funkcje, do których należy m.in.:

 • sprawdzanie harmonogramu odbioru odpadów,

 • sprawdzanie ilości oddanych odpadów z poszczególnych frakcji,

 • komunikowanie się z firmą oraz pracownikami Urzędu Miasta w kwestiach wywozu odpadów (reklamacje, pytania, wyjaśnienia, itp.).

   
 

Nie dla wypalania traw

 • 22 lipca 2014
Urząd Miasta Kobyłka przypomina, że wiosna i lato to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk, nieużytków i lasów. Za ich powstanie najczęściej odpowiedzialny jest człowiek. Nadal wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej roślinności, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 

 

Nic bardziej błędnego. Pożary traw niszczą faunę i florę,  a niejednokrotnie we wznieconych przez siebie pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
 

W razie pożaru należy powiadomić straż pożarną lub policję.  
Państwowa Straż Pożarna – 998 lub 112, 
Policja – 997 lub 112.

Ponowne czipowanie pojemników

 • 21 lipca 2014

PONOWNE CZIPOWANIE POJEMNIKÓW

 • w dniu 03.03.2014r. firma P.P.U.H. Imperf s.c. rozpocznie ponowne czipowanie pojemników na odpady zmieszane. Prosimy o ich wystawienie zgodnie z harmonogramem, niezależnie od tego, czy zostały one zapełnione. Prosimy również o opisanie pojemnika w celu prawidłowego oznakowania opisać pojemnik numerem domu / mieszkania,

 • czipowane będą tylko te pojemniki, które nie zostały wcześniej oznaczone czipem,

 • czipowane będą tylko te pojemniki, które zostały zadeklarowane do zbierania odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych. Prosimy o ich wystawienie zgodnie z harmonogramem, niezależnie od tego czy zostały zapełnione!

 • w przypadku kiedy zgłosiliście  Państwo w deklaracji swoją nieruchomość jako dwufunkcyjną lub
  niezamieszkałą, w okresie kiedy będą czipowane pojemniki należy wystawić tylko te pojemniki, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • właściwe oznakowanie pojemnika i worków pozwoli na weryfikację terminowości odbiorów oraz gromadzenia odpadów zgodnie z deklaracją,

 • pojemniki na odpady zmieszane na czas  czipowania (odbierania odpadów) powinny być wystawione w miejscu bezpośrednio przyległym do wejścia na nieruchomość tak aby możliwy był swobodny dostęp i dojazd do pojemnika lub w altanie śmietnikowej oraz właściwie opisane w celu prawidłowego oznakowania pojemnika.

Więcej informacji na temat czipowania pojemników znajdziesz TUTAJ.

Zmiana stawki za odbiór odpadów

 • 21 lipca 2014

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta Kobyłka podjęła uchwałę o obniżeniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Kobyłki. Od stycznia 2014 r. stawka za odbiór odpadów, od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomości będzie wynosić:

 

 • 8 zł / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów segregowanych;
 • 16  / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów niesegregowanych.

 

Zmiana stawki za odbiór odpadów wiąże się ze złożeniem do Urzędu Miasta Kobyłka korekty złożonej już wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ww. korektę należy złożyć niezwłocznie. W przypadku nie złożenia korekty Burmistrz Miasta Kobyłka wyda decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5, elektronicznie lub wysyłając deklarację pocztą polską. Jednocześnie informujemy, że zmienił się:

 

 • termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od stycznia 2014 r. opłatę należy wnosić bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dany okres rozliczeniowy dotyczy, czyli za miesiąc styczeń 2014 r. opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Kobyłka do 15 lutego 2014 r,
 • wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest na stronie w zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi" oraz w Urzędzie Miasta Kobyłka,
 • numer indywidualnego rachunku bankowego nie ulega zmianie.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawki za odbiór odpadów

 • 21 lipca 2014

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta Kobyłka podjęła uchwałę o obniżeniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Kobyłki. Od stycznia 2014 r. stawka za odbiór odpadów, od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomości będzie wynosić:

 

 • 8 zł / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów segregowanych;
 • 16  / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów niesegregowanych.

 

Zmiana stawki za odbiór odpadów wiąże się ze złożeniem do Urzędu Miasta Kobyłka korekty złożonej już wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ww. korektę należy złożyć niezwłocznie. W przypadku nie złożenia korekty Burmistrz Miasta Kobyłka wyda decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5, elektronicznie lub wysyłając deklarację pocztą polską. Jednocześnie informujemy, że zmienił się:

 

 • termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od stycznia 2014 r. opłatę należy wnosić bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dany okres rozliczeniowy dotyczy, czyli za miesiąc styczeń 2014 r. opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Kobyłka do 15 lutego 2014 r,
 • wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest na stronie w zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi" oraz w Urzędzie Miasta Kobyłka,
 • numer indywidualnego rachunku bankowego nie ulega zmianie.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strony