Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 • 22 lipca 2014

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest popularyzacja orazzwrócenie uwagi jak największej liczby osób na sprawy związane ze stanem środowiska i jego ochroną.To największe ekologiczne święto świata obchodzone jest obecnie w ok. 192 krajach świata. Po raz pierwszy Dzień Ziemi świętowano w 1970 roku w San Francisco. Miało to być święto "życia i piękna ziemi" połączone z propagowaniem ekologicznego trybu życia oraz zwracające uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. Sama idea obchodów została wypromowana dzięki działaniom amerykańskiego polityka Gaylorda Nelsona - senatora wspierającego ochronę środowiska, który we wrześniu 1969 roku na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego, oraz ekologa - Johna McConnella, który na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska przedstawił pomysł ustanowienia Dnia Ziemi. Rok później ONZ proklamowało utworzenie Światowego Dnia Ziemi.

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w organizacji Earth Day Network (Sieć Dnia Ziemi), której oficjalnym członkiem od 2000 roku jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Dzień Ziemi to okazja do zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane z ekologią, spotkania ludzi
o podobnych zainteresowaniach, a także mądrej i ciekawej zabawy.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • 22 lipca 2014
W dniach 14-15 kwietnia 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Kielce, MPO Białystok, ZK Pobiedziska, PUK Hajnówka oraz Związku Międzygminnego Czysty Rejon Kędzierzyn Koźle oraz przedstawiciele firmy C-Trace Sp. z o.o. i firmy P.P.U.H. Imperf s.c. Urząd Miasta Kobyłka reprezentowała Pani Sekretarz Elżbieta Radwan oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Zbigniew Kolatorski.

Tematem spotkania było omówienie wdrożonego w naszym mieście systemu identyfikacji pojemników i worków oraz systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, który został wprowadzony po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na spotkaniu przedstawiciele firmy C-Trace Sp. z o.o. oraz firmy P.P.U.H. Imperf s.c. omówili przebieg wdrażania ww. systemu w tym niezbędne rozwiązania techniczne niezbędne do jego wprowadzenia oraz przebieg akcji informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Miasta Kobyłka. Przedstawiono także wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kobyłka oraz wymieniono doświadczenia w tym zakresie.

Zaprezentowano rozwiązania, które umożliwiły wdrażanie systemu identyfikacji pojemników na odpady zmieszane za pomocą czipu RFID oraz identyfikacji odpadów zbieranych w sposób selektywny za pomocą kodów kreskowych umieszczanych na workach. Ponadto zaprezentowano system C-Ware dotyczący informacji o odpadach dla mieszkańców, który funkcjonuje w Mieście Kobyłka. Przedstawiono jego funkcje, do których należy m.in.:

 • sprawdzanie harmonogramu odbioru odpadów,

 • sprawdzanie ilości oddanych odpadów z poszczególnych frakcji,

 • komunikowanie się z firmą oraz pracownikami Urzędu Miasta w kwestiach wywozu odpadów (reklamacje, pytania, wyjaśnienia, itp.).

   
 

Nie dla wypalania traw

 • 22 lipca 2014
Urząd Miasta Kobyłka przypomina, że wiosna i lato to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk, nieużytków i lasów. Za ich powstanie najczęściej odpowiedzialny jest człowiek. Nadal wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej roślinności, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 

 

Nic bardziej błędnego. Pożary traw niszczą faunę i florę,  a niejednokrotnie we wznieconych przez siebie pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
 

W razie pożaru należy powiadomić straż pożarną lub policję.  
Państwowa Straż Pożarna – 998 lub 112, 
Policja – 997 lub 112.

Ponowne czipowanie pojemników

 • 21 lipca 2014

PONOWNE CZIPOWANIE POJEMNIKÓW

 • w dniu 03.03.2014r. firma P.P.U.H. Imperf s.c. rozpocznie ponowne czipowanie pojemników na odpady zmieszane. Prosimy o ich wystawienie zgodnie z harmonogramem, niezależnie od tego, czy zostały one zapełnione. Prosimy również o opisanie pojemnika w celu prawidłowego oznakowania opisać pojemnik numerem domu / mieszkania,

 • czipowane będą tylko te pojemniki, które nie zostały wcześniej oznaczone czipem,

 • czipowane będą tylko te pojemniki, które zostały zadeklarowane do zbierania odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych. Prosimy o ich wystawienie zgodnie z harmonogramem, niezależnie od tego czy zostały zapełnione!

 • w przypadku kiedy zgłosiliście  Państwo w deklaracji swoją nieruchomość jako dwufunkcyjną lub
  niezamieszkałą, w okresie kiedy będą czipowane pojemniki należy wystawić tylko te pojemniki, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • właściwe oznakowanie pojemnika i worków pozwoli na weryfikację terminowości odbiorów oraz gromadzenia odpadów zgodnie z deklaracją,

 • pojemniki na odpady zmieszane na czas  czipowania (odbierania odpadów) powinny być wystawione w miejscu bezpośrednio przyległym do wejścia na nieruchomość tak aby możliwy był swobodny dostęp i dojazd do pojemnika lub w altanie śmietnikowej oraz właściwie opisane w celu prawidłowego oznakowania pojemnika.

Więcej informacji na temat czipowania pojemników znajdziesz TUTAJ.

Zmiana stawki za odbiór odpadów

 • 21 lipca 2014

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta Kobyłka podjęła uchwałę o obniżeniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Kobyłki. Od stycznia 2014 r. stawka za odbiór odpadów, od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomości będzie wynosić:

 

 • 8 zł / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów segregowanych;
 • 16  / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów niesegregowanych.

 

Zmiana stawki za odbiór odpadów wiąże się ze złożeniem do Urzędu Miasta Kobyłka korekty złożonej już wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ww. korektę należy złożyć niezwłocznie. W przypadku nie złożenia korekty Burmistrz Miasta Kobyłka wyda decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5, elektronicznie lub wysyłając deklarację pocztą polską. Jednocześnie informujemy, że zmienił się:

 

 • termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od stycznia 2014 r. opłatę należy wnosić bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dany okres rozliczeniowy dotyczy, czyli za miesiąc styczeń 2014 r. opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Kobyłka do 15 lutego 2014 r,
 • wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest na stronie w zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi" oraz w Urzędzie Miasta Kobyłka,
 • numer indywidualnego rachunku bankowego nie ulega zmianie.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawki za odbiór odpadów

 • 21 lipca 2014

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta Kobyłka podjęła uchwałę o obniżeniu stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Kobyłki. Od stycznia 2014 r. stawka za odbiór odpadów, od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomości będzie wynosić:

 

 • 8 zł / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów segregowanych;
 • 16  / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów niesegregowanych.

 

Zmiana stawki za odbiór odpadów wiąże się ze złożeniem do Urzędu Miasta Kobyłka korekty złożonej już wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ww. korektę należy złożyć niezwłocznie. W przypadku nie złożenia korekty Burmistrz Miasta Kobyłka wyda decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5, elektronicznie lub wysyłając deklarację pocztą polską. Jednocześnie informujemy, że zmienił się:

 

 • termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od stycznia 2014 r. opłatę należy wnosić bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dany okres rozliczeniowy dotyczy, czyli za miesiąc styczeń 2014 r. opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Kobyłka do 15 lutego 2014 r,
 • wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest na stronie w zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi" oraz w Urzędzie Miasta Kobyłka,
 • numer indywidualnego rachunku bankowego nie ulega zmianie.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje dotyczące kodów kreskowych

 • 21 lipca 2014

Informujemy, że w najbliższych dniach firma P.P.U.H. Imperf s.c. rozpocznie kolportaż kodów kreskowych, które należy naklejać na właściwe worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów segregowanych (w zależności od frakcji na jaka są przeznaczone) oraz na poszczególne frakcje odpadów wielkogabarytowych.

 

 1. Kody należy naklejać na worki przeznaczone na poszczególne frakcje odpadów, tj.:
  * szkło i opakowania szklane
  * papier, tekturę i tekstylia,
  * tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
  * odpady ulegające biodegradacji (różne naklejki na worki 120 l i 60 l),
  * zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.
 2. Naklejki z odpowiednim kodem kreskowym należy starannie naklejać na odpowiednim worku w miejscu do tego przygotowanym, tj. w dolnej części, na środku worka znajduje się pusty prostokąt (poniżej przykład właściwego oznakowania worka).
 3. W przypadku kiedy nie otrzymacie Państwo ww. kompletu kodów kreskowych prosimy
  o osobiste zgłoszenie się do Wydziału Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, pok. nr 2 tel: 22-786-45-40, 41 lub do  firmy P.P.U.H. Imperf s.c. ul. Łukasiewicza 7D, Wołomin, tel: 22-786-89-46, 22-787-88-65 w celu odebrania kompletu naklejek z kodami kreskowymi.

 4. Jeśli na jednej nieruchomości gospodarka odpadami komunalnymi jest prowadzona osobno, tzn. zostały złożone różne deklaracje, otrzymacie Państwo różne zestawy z kodami kreskowymi. Należy się im dokładnie przyjrzeć, ponieważ każde gospodarstwo domowe będzie identyfikował numer konta bankowego, który będzie umieszczony nad kodem kreskowym.

 

UWAGA!!

Worki nie oznakowane odpowiednim kodem kreskowym od 1 grudnia 2013 r. nie będą odbierane!!

 

Więcej informacji na temat kodów kreskowych znajdziesz TUTAJ

Ulotka dotycząca kolportażu kodów kreskowych

NIE PAL ŚMIECI !!!

 • 16 lipca 2014

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

W Polsce produkuje się dużą ilość odpadów komunalnych, które są przez niektórych mieszkańców wykorzystywane jako główny materiał opałowy. Do sezonu grzewczego przygotowują się gromadząc sukcesywnie wszelkiego rodzaju zużyte opakowania.
Szkodliwość palenia polega na tym, że wydajność energetyczna śmieci nieposegregowanych jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci, alarmują ekolodzy.
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. A to powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń, w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalaniu w przydomowych instalacjach grzewczych.
Przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu- popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej ( buty, odzież, meble) do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski. Nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, gdyż emitowany jest do środowiska formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutkiem tego jest cofający się tlenek węgla i może wtedy dojść do zatrucia.

Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w związku z wypalaniem odpadów w domowych piecach
oraz wylewania nieczystości płynnych
 

Strony