Ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

  • 7 maja 2019
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat i młodzież w wieku 11-16 lat do udziału w konkursie plastycznym. Tematem prac powinno być zaprezentowanie, ukazanie bądź przedstawienie właściwych postaw ekologicznych dotyczących ochrony środowiska tj. segregacji odpadów, ochrony powietrza itp.
 
Prace plastyczne wykonane techniką dowolną w formie płaskiej umożliwiającej pionową ekspozycję (np. farby, kredki, wyklejanki, itp.) powinny być wykonane na brystolu maksymalnie w formacie A3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Miasta Kobyłka w wieku 6 – 16 lat. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 6-10 lat i 11-16 lat.
 
Termin składania prac: 17.05.2019 godz.13:00.
Miejsce składania prac: Urząd Miasta Kobyłka, Wydział Ochrony Środowiska ul. Wołomińska 3, pokój nr 1.