Eliminacje powiatowe IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej

  • 31 lipca 2020

Zakończyły się eliminacje powiatowe do IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej, które w Kobyłce odbywały się pod patronatem Burmistrz Miasta Edyty Zbieć.

Jury w składzie Wojciech Bardowski, Zofia Paczóska i Agnieszka Kacprzak zdecydowało o następujących wynikach eliminacji:
- 1 miejsce Joanna Polkowska
- 2 miejsce Paulina Jankowska
- 3 miejsce Jakub Czerniec.

Wyróżnieni zostali Zuzanna Ryszawa i Mirosław Rafalik.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, śpiewaliście pięknie! 

Wojciech Bardowski i Zofia Paczóska podziękowali dyrektor MOK Agnieszce Kacprzak oraz Andrzejowi Zbyszyńskiemu, a także Burmistrz Kobyłki Edycie Zbieć za szczególne zaangażowanie i wsparcie organizacji  tegorocznej edycji.

W pasku informacyjnym: 
Tak