Harmonogramy wywozu odpadów (styczeń-luty 2020 rok)

  • 30 grudnia 2019

Urząd Miasta zabezpieczył ciągłość odbioru śmieci na terenie Kobyłki. Została podpisana umowa z wykonawcą, który dotąd wykonywał tę usługę. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, na dwa miesiące - publikujemy harmonogramy na styczeń i luty 2020 r.

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Kobyłka wpłynęła jedna oferta, wielokrotnie przekraczająca możliwości budżetu miasta. Urząd zabezpieczył na ten cel 3 574 802 zł, a oferta opiewała na kwotę 13 687 736,40 zł. Gdyby Urząd rozstrzygnął ten przetarg i podpisał umowę, stawka śmieciowa wyniosłaby około 48 zł za osobę. Biorąc pod uwagę, że maksymalna stawka, jaka może być płacona przez mieszkańca wynosi 33,86 zł różnica musiałby być dopłacona przez Miasto. Ta różnica wynosiłaby 4,3 mln zł i musiałaby być zaczerpnięta z kwoty przeznaczonej na inwestycje w Kobyłce. 

Podpisana więc została dwumiesięczna umowa z wykonawcą, który dotychczas świadczył usługę wywozu odpadów na terenie Kobyłki. W opublikowanym niedawno kolejnym postępowaniu na odbiór odpadów komunalnych oferty będą spływały do 28 stycznia – wówczas dowiemy się, jak będą wyglądać kolejne miesiące 2020 roku. Obawiamy się, że podwyżka opłat za wywóz odpadów będzie nieunikniona. Drastycznie wzrastają bowiem ceny za przyjęcie jednej tony odpadów w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), co ma wpływ na kwoty ofert, jakie wpływają w przetargach. Dla porównania: cena 1 tony odpadów w RIPOK w 2017 roku wynosiła 290 zł/tonę, w 2018 roku 420 zł/tonę, natomiast obecnie 850 zł/tonę.

Będziemy Państwa informować na bieżąco na temat zmian w obecnej sytuacji.

Harmonogramy wywozu odpadów znajdują się w załącznikach.

W pasku informacyjnym: 
Tak