Wystąpienie o nadanie numeru PESEL

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:
Wystąpienie o nadanie numeru PESEL.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz.722 z późn. zm. ).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Ul. Wołomińska 1
Parter, pok. nr 2, stanowiska 3,4.
Tel. 22 760 70 02, 05.

Wymagane dokumenty:
Akt urodzenia, zgłoszenie pobytu, wniosek

Załączniki:
wniosek o nadanie numeru PESEL

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna

Opłata:
Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Osoby prowadzące sprawę:
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC,
Anna Soćko – inspektor,
Anna Wiśniewska – inspektor,
Klaudia Kamieńska – inspektor.

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_o_nadanie_nr_pesel.pdf610.88 KB