Wydawanie zezwolenia na usytuowanie reklamy w pasie drogowym

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:
Wydawanie zezwolenia na usytuowanie reklamy w pasie drogowym.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 j. t.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2222 j. t.) 
  3. Uchwała Nr  XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia  2012r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych. 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 4
Tel. 22 786-45-45

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usytuowanie reklamy w pasie drogowym (wzór do pobrania).

Załączniki:

  1. Mapa  sytuacyjna lub szkic sytuacyjny z naniesioną lokalizacją reklamy.
  2. Szkic wzoru reklamy / szyldu.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji na usytuowanie reklamy w pasie drogowym.

Opłata:
Opłaty naliczane w decyzji:
Za zajęcie 1 m² powierzchni reklamy - zgodnie z uchwałą Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia  2012r. tj.
- za zajęcie 1 m² reklamy (jednostronnie)  - 1,00 zł/dzień 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Irena Zwierzyńska - Główny Specjalista

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_-_umieszczenie_reklamy.pdf230.41 KB