Wydanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego ...

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Wydanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 
Podstawa prawna:
1. Art. 4 i 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.). 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 5
Tel. 22 786 45 26
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  
 
Załączniki:
1. Faktura VAT,
2. Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o wyrażenie zgody na odbiór dotacji przez wnioskodawcę. 
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od dnia złożenia wniosku 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji. 
 
Opłata:
Nie dotyczy. 
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Urszula Kusiak – Główny Specjalista
 
Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury
Tagi (kategorie):