Wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 
 
Podstawa prawna:
1. art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. Nr 803 z późn. zm. ) 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 5
Tel. 22 786 45 26
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,  
 
Załączniki:
1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 
 
Opłata:
Nie dotyczy. 
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Urszula Kusiak – Główny Specjalista
 
Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury.
Tagi (kategorie):