Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. 

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wyliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z dnia 20 lipca 1990 r. Nr 54 poz. 310).  

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 5
Tel. 22 786 45 26

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców,  

Załączniki:
1. Wniosek: druki ZUS Rp-8 i Rp-9).
2. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów,
3. Zeznanie świadka,
4. Zeznanie świadka. 

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA 

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym rodziców. 

Opłata:
Nie dotyczy. 

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 

Osoba prowadząca sprawę:
Urszula Kusiak – Główny Specjalista 

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury.

Tagi (kategorie):