Zgromadzenia publiczne

  • 7 czerwca 2013

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485) 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267). 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Promocji i Informacji 
ul. Wołomińska 1,
I  piętro, pok.20
Tel. 22 760 70 98

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego (jeśli jest nim inna osoba niż organizator), zdjęcie organizatora/przewodniczącego 

Załączniki:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (wzór do pobrania

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA 

Opłata:

Brak. 

Tryb odwoławczy:
Zgodnie z KPA    

Osoba odpowiedzialna:
Natalia Zakrzewska – Kierownik Wydziału Promocji i Informacji

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik zgromadzenia_wniosek_2020.docx14.03 KB