Możliwość korzystania z tłumacza migowego w Urzędzie Miasta Kobyłka