Konsultacje dla organizacji

 

Program współpracy na 2019

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2019 r

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2018 roku. 

Konsultacje dla organizacji w sprawie opieki nad zwierzetami bezdomnymi w 2018 r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podsumowanie konsultacji strategii rozwoju Miasta Kobyłka do roku 2030.​

Zarządzenie Nr 26 /2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 03 LUTEGO 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta kobyłka w 2016 roku. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta kobyłka w 2016 roku. 

Zarządzenie Nr 15 /2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Kobyłka do roku 2030.

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości i ich pobrania i wykorzystania.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2016 rok(...)

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2016 rok

Konsultacje projektu uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Miasta Kobyłka na lata 2012-2024.

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17.10.2014 r.