Konsultacje dla organizacji

Zarządzenie nr 204/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Projekt uchwały

 

Rozpoczęcie konsultacji na 2020 rok:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Miasta Kobyłka na lata 2012-2024.

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17.10.2014 r.