Aktualności

 

W związku z przygotowywaniem projektu budżetu Miasta Kobyłka na rok 2018r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwracam się z prośbą o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej planowanych w przyszłym roku zadań, o których dofinansowanie będą się Państwo ubiegać w drodze otwartych konkursów ofert. Zakresy zadań publicznych zostały wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2017.60).
Informację należy przygotować uwzględniając zakres zgodny z ustawą i nazwę szczegółową zadania publicznego oraz szacunkową kwotę ewentualnego dofinansowania z budżetu Miasta Kobyłka, zgodnie z wzorem przedstawionym w załączeniu.
Proszę o złożenie informacji do dnia 25 września 2017r. w kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka lub dokument w wersji pdf drogą elektroniczną na adres urzad@kobylka.pl.

Dyżury w Punkcie Doradztwa dla Organizacji Pozarządowych

Przedstawiamy harmonogram dyżurów dotyczących doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja.

Luty

Wtorek            14.02. w godz. 16:00-18:00

Piątek              17.02. w godz.   8:00-10:00

Środa              22.02. w godz. 16:00-18:00

Czwartek        23.02. w godz. 16.00-19.00 w tym od 17.00 do 19.00 warsztaty

Marzec

Czwartek        02.03. w godz. 16:00-18:00

Wtorek            07.03. w godz. 16:00-18:00

Środa              15.03. w godz. 16:00-18:00

Wtorek            28.03. w godz. 16:00-18:00

Dyżury Prawników:

Wtorek            w godz. 18.00-20.00 – Marta Godlewska - prawnik

Czwartek        w godz. 18.00-20.00 – Małgorzata Szczawińska-Prawdzic - prawnik

oraz dwie osoby doraźnie w wyjątkowo skomplikowanych i złożonych sprawach – Gabriela Czarnecka i Karol Ciepielewski.

Dyżury Księgowego:

Wtorek (co drugi) w godz. 18.00-20.00 – Dariusz Osiecki z Biura EKO-FIN

Z uwagi na wygodę osób potrzebujących poradnictwa obowiązują zapisy telefoniczne, osobiste lub za pośrednictwem e-maila.

Numery telefonów:

stacjonarny     (22) 760 80 25,

komórkowe     664 183 296, 698 655 256 

E-mail:

punkt.wolomin@lgdrw.pl

Adres siedziby Punktu doradztwa:
ul. Wileńska 36A
05-200 Wołomin
II piętro - poddasze