Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

  • 19 lipca 2013

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kobyłka
Samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 8
Tel. 22 760 70 20

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych,
2. dokument potwierdzający członkostwo w klubie,
3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia wysokiego wyniku we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.   

Załączniki:
Wniosek (do pobrania .pdf .doc )

Opłaty:
Nie dotyczy.   

Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień:

Emilia Buczyńska - Kołodziejek - Główny Specjalista
tel. 22 760 70 20
e-mail: emilia.buczynska@kobylka.pl

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Emilia Buczyńska - Kołodziejek - Główny Specjalista

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego   

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.   

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
2. uchwała Nr XXVI/287/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Sposób załatwienia sprawy:
Pisemna informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium sportowego.

Tagi (kategorie):