Stypendia sportowe

  • 25 czerwca 2013
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kobyłka
Samodzielne stanowisko ds. wspołpracy z organizacjami pozarządowymi
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 8
Tel. 22 760 70 20
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego,
2. dokument potwierdzający członkostwo w klubie,
3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia wymienione w § 2 pkt 4-7 Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (uchwała)   
 
 
Opłaty:
Nie dotyczy. 
 
Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień:
Emilia Buczyńska-Kołodziejek - Główny Specjalista
tel. 22 760 70 20
e-mail: emilia.buczynska@kobylka.pl
 
Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Emilia Buczyńska-Kołodziejek - Główny Specjalista
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego 
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
2. uchwała Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
3. uchwała Nr XXVI/286/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 06.03.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Pisemna informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium sportowego.
Tagi (kategorie):