Patronat Burmistrza Miasta

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 września 2015r. w sprawie zasad przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Kobyłka

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Promocji i Informacji
ul. Wołomińska 1,
I piętro, pok. 20
Tel. (22) 760 70 79

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o  objęcie Patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka*
2. Szczegółowy program wydarzenia.

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Kobyłka należy składać w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)
Sprawozdanie (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba odpowiedzialna:
Klaudia Jaworska - Podinspektor w Wydziale Promocji i Informacji