4 miejsce na Mazowszu w pozyskiwaniu środków unijnych

  • 13 listopada 2009
 Gazeta Prawna po raz trzeci przygotowała Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto. Ranking wyróżnia samorządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. W przedsięwzięciu uwzględniane są wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne. Kobyłka zajęła bardzo wysokie 4 miejsce wsród wszystkich miast województwa mazowieckiego (8 miejsce w kraju w kategorii "gmina miejska" oraz 33 miejsce ogółem w Polsce). 

Bardzo cieszymy sie z tego wyróżnienia i gratulujemy naszym mieszkańcom i przedsiebiorcom, ponieważ to także ich skuteczność w pozyskiwaniu środków z UE została doceniona i nagrodzona. Życzymy dalszych sukcesów. 

Metodologia rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009 r.
Nasz ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Nasz ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013).

Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.

Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. Każdej z tych miar nadaliśmy wagi. Udział wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi 45, 45 i 10 proc. Punktacja wyraża aktualne, procentowe różnice w poziomie absorpcji i nie może być przyrównywana do punktacji z dwóch pierwszych edycji rankingu.

Pełen ranking na stronie: http://www.gazetaprawna.pl/ranking_gmin_2009

 
 
Tagi (kategorie):