Kazimierz Wielki w Kobyłce

  • 12 listopada 2010

Miasto Kobyłka zostało wysoko ocenione w rankingu przeprowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Ranking inwestycyjny pn. „Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną” sytuuje Kobyłkę na II miejscu w Polsce w kategorii małe miasta. Przeprowadzający analizy brali pod uwagę inwestycje w infrastrukturę techniczną w latach 2007-2009 w trzech działach: transport, gospodarka komunalna oraz gospodarka mieszkaniowa. Do Kobyłki trafiła statuetka Kazimierza Wielkiego przyznana największym samorządowym inwestorom.

 

 
 
Tagi (kategorie):