Kobyłka zdobywa 2 miejsce w skali kraju!

  • 23 września 2009
W najnowszym rankingu pisma samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA, dotyczącym wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy Kobyłka zajęła 2 miejsce wśród małych miast w kategorii "Wykorzystania środków zagranicznych ogółem na 1 mieszkańca" oraz 2 miejsce w kategorii "Wydatki majątkowe ze środków zagranicznych jako % wydatków majątkowych ogółem".

Dane dotyczą roku 2008. Odnoszą się one do wydatków już poniesionych i wykazanych w budżetach samorządów, a nie sum planowanych czy też przyznanych. Ponadto, obliczenia odnoszą się do całości projektów dofinansowywanych ze środków zagranicznych, a więc łącznie z wkładem własnym samorządów. Zaprezentowane zostały dwa wskaźniki: wielkość środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i wielkość środków przeznaczonych na inwestycje wspierane ze środków zagranicznych jako procent całych wydatków majątkowych jednostki samorządowej. Samorządy zostały podzielone na 7 kategorii: województwa, powiaty, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, małe miasta i gminy wiejskie.

Więcej na temat rankingu na stronie internetowej: http://www.wspolnota.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9795 

 „- Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Kobyłka została laureatem rankingu tygodnika samorządowego "Wspólnota" prowadzonego wraz z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególne powody do radości daje fakt, iż nasze Miasto zajęło w kategorii "Małe miasta" bardzo wysokie 2 miejsce w skali kraju. Pełniąc funkcję Burmistrza Miasta chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miasta w Kobyłce, a szczególnie kierownikom wydziałów. To Wasza zasługa koleżanki i koledzy. Dziś nie wystarczy mieć dobry pomysł. Trzeba przygotować dobrze wnioski, cały czas monitorować projekt, właściwie go realizować, a w końcowej fazie odpowiednio rozliczać. Podziękowania należą się także Mieszkańcom Miasta, którzy wspierają inwestycje dobrym klimatem, między innymi znosząc cierpliwie wiele utrudnień i niedogodności związanych np. z rozkopanymi ulicami czy robotami prowadzonymi w wielu częściach miasta równocześnie. Dziękujemy Redakcji Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" za to wyróżnienie dla Kobyłki. Jest ono dla nas wyjątkowym "prezentem urodzinowym". Tak się złożyło, że właśnie w tym roku Kobyłka obchodzi swój podwójny jubileusz 81 lat samoistnej gminy oraz 40 lecie nadania praw miejskich. Zapraszamy wszystkich czytelników „Wspólnoty” do odwiedzenia naszego pięknego Miasta.” –  komentuje wyniki rankingu burmistrz Robert Roguski.

 
 
Tagi (kategorie):