SUKCES KADENCJI 2006-2010!

  • 18 listopada 2010
     
 
W opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "WSPÓLNOTA" rankingu SUKCES KADENCJI 2006-2010, Kobyłka zajęła:
  • 6 miejsce w kategorii "SUKCES FINANSOWY" (w kadencji 2002-2006 - miejsce 346)
  • 26 miejsce w kategorii "SUKCES INFRASTRUKTURALNY" (w poprzedniej kadencji - 177)
  • 11 miejsce (na 564 miast) w rankingu "SUKCES KADENCJI 2006-2010"!!! uwzględniajacym powyższe kategorie (233 miejsce w kadencji 2002-2006)

Ranking przygotowany przez prof. UW - Pawła Swianiewicza, jest próbą porównawczej oceny sukcesu osiągniętego w ciągu upływającej kadencji samorządowej przez gminy i ich liderów (wójtów, burmistrzów, prezydentów).

      Prof. Swianiewicz zastanawiając się, które gminy w największym stopniu mogą uważać mijającą kadencję za okres sukcesu, stwierdził że aby to ocenić, trzeba zainteresować się wskaźnikami świadczącymi o zmianie - poszukał więc nie gmin o najwyższym poziomie rozwoju (mierzonym na różne sposoby), ale takich, które w trakcie kadencji wykonały największy skok.
" (...) sukces gminy może mieć wiele twarzy. W naszym rankingu mówimy o:
- sukcesie finansowym - w których gminach najbardziej wzrosły dochody budżetowe, a więc gdzie wspólnota samorządowa może na zaspokojenie swoich potrzeb przeznaczyć znacząco więcej środków niż na początku kadencji,
- sukcesie ekonomicznym (gospodarczym) - gdzie najbardziej poprawiły się wskaźniki ekonomiczne, a więc dochody firm i ludności, gdzie spadło (ew. najmniej wzrosło) bezrobocie itp.,
- sukcesie infrastrukturalnym - gdzie w największym stopniu udało się uzyskać postęp w rozwoju infrastruktury miejskiej (wiejskiej),  a wiadomo, że od jej stanu zależy zarówno poziom życia ludności, jak i warunki dalszego rozwoju gospodarczego (..)"

      Do tworzenia rankingu posłużyły powszechnie dostępne i dające się zmierzyć wskaźniki. Porównywana była sytuacja na początku i na końcu kadencji.
Uwzględnione zostały następujące zmienne:
1. Sukces finansowy - mierzony jest za pomocą dwóch wskaźników - (1) wzrostu dochodów budżetowych ogółem (2005-2009) i (2) wzrostu dochodów własnych samorządów (2005-2009).
2. Sukces ekonomiczny - określany jest na podstawie 5 wskaźników: (1) spadek bezrobocia (2005-2008), (2) wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (2005-2008), (3) wzrost liczby zarejestrowanych spółek z udziałem kapitału zagranicznego (2005-2008), (4) wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (2005-2009, wskaźnik świadczy o skali działalności gospodarczej i kondycji przedsiębiorstw), (5) wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (2005-2009, wskaźnik świadczy o zamożności mieszkańców).
3. Sukces infrastrukturalny - obejmuje także 5 mierników: (1)  powierzchnia użytkowa mieszkań zbudowanych w latach 2005-2008, (2) wzrost liczby mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków (2005-2008), (3) wzrost liczby mieszkańców podłączonych do sieci gazowej (2005-2008), (4) wzrost liczby mieszkańców podłączonych do kanalizacji (w latach 2005-2008), (5) wydatki finansowane z funduszy unijnych i innych bezzwrotnych środków zagranicznych (suma za lata 2006-2009).

Łączny wskaźnik SUKCESU LOKALNEGO jest sumą powyższych trzech wskaźników cząstkowych.

 
Szczegółowe informacje w dziale Nagrody i wyróżnienia dla Miasta Kobyłka  
oraz na stronie www.wspolnota.org.pl
Tagi (kategorie):