Szkolenie zawodowe SZS

  • 16 października 2008

Osoby  pełnoletnie, które nie ukończyły 25 roku życia, mające średnie wykształcenie, zameldowane w województwie mazowieckim, nie pracujące lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) mogą ubiegać się o uczestnictwo w projekcie szkoleniowym Szkolnego Związku Sportowego „Instruktor sportu – zawód z przyszłością”.

Udział w projekcie jest nieodpłatny, organizator ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów do Warszawy. Ankieta zgłoszeniowa poniżej.

Bliższe informacje w pokoju 11, Ip Urzędu Miasta Kobyłka (p. Anna Jóźwik), ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka lub na stronie www.szs.pl .

Decyduje kolejność zgłoszeń !!!!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieta w załącznikach:
- załącznik 1
- załącznik 2

 

 

 

Tagi (kategorie):