Bezpłatna sieć wi-fi dla mieszkańców Miasta Kobyłka

 • 31 lipca 2014
Miasto Kobyłka planuje do połowy września zakończyć realizację projektu dotyczącego budowy bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu na terenie miasta.  
Projekt o łącznej wartości 4 177 183,95 zł został w 85% sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
W ramach projektu powstanie między innymi:
 • Nowoczesna, zamknięta sieć teleinformatyczna łącząca wszystkie instytucje miejskie, w tym 3 zespoły szkół, Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wydziały Urzędu Miasta.  
  W ramach sieci wszystkie instytucje otrzymają bezpieczny, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz zostaną wyposażone w zewnętrzne hot-spoty do wykorzystania przez mieszkańców oraz uczniów i nauczycieli w klasach oraz poza nimi, np. na boisku, przed szkołą, itp. Nad całością infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta czuwać będzie nowoczesne Centrum Zarządzania Siecią wraz z profesjonalną serwerownią. 
 • Nowoczesna sieć telefonii Voice Over IP w siedzibie Urzędu Miasta oraz podległych jednostkach, nowe centrale oraz nowe plany numeracji.
  Dla polepszenia komunikacji z mieszkańcami, każdy z pracowników Urzędu otrzyma własny, bezpośredni numer telefonu. Nowoczesne centrale pozwolą na wprowadzenie dodatkowych usług, np. telekonferencje, czy rejestrację rozmów.

Od 1 września mieszkańcy Kobyłki oraz osoby odwiedzające nasze miasto będą mogły nieodpłatnie korzystać z publicznej sieci dostępu do Internetu poprzez:

 • 96 miejskich hot-spotów Wi-Fi oferujących bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców oraz gości i zlokalizowanych w ważniejszych punktach użyteczności publicznej (instytucje publiczne, skwery, parki, place zabaw, tereny i hale sportowe, itp.)  
  Hot-spoty zostały rozmieszczone odpowiednio: 
  -Centrum - 42 szt. 
  -Zalasek - 8 szt. 
  -Stefanówka – 8 szt. 
  -Piotrówek – 8 szt. 
  -Mareta – 10 szt. 
  -Maciołki – 10 szt. 
  -Turów – 10 szt.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, bezpłatny dostęp do Internetu będzie możliwy po zalogowaniu się na specjalną stronę Urzędu. Każdy zalogowany użytkownik otrzyma bezpłatny dostęp do zasobów Internetu, jednak na czas ograniczony do 60 minut jednorazowo z maksymalną prędkością nie przekraczającą 256kbps oraz limitem transferu do 750MB na urządzenie na dobę. Po zakończeniu sesji, użytkownik może się ponownie zalogować do systemu. 
  Ostateczne parametry bezpłatnego dostępu do Internetu będą wynikały z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w sposób szczegółowy określi wszelkie parametry usługi.
   
 • Publiczny Punkt Dostępu Do Internetu (Telecentrum)
  Ogólnodostępna sala multimedialna zlokalizowana będzie w Miejskim Ośrodku Kultury, wyposażona w 6 komputerów z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem typu Office, nowoczesne drukarki i kopiarki kolorowe, a także wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny – zestaw hi-fi, projektor multimedialny oraz duży ekran roletowy. 
   
 • 4 wolnostojące infomaty z całodobowym dostępem do Internetu oraz informacji publicznej. 
  -Budynek Urzędu Miasta – ul. Wołomińska 1 
  -Budynek Zespołu Szkół nr 2 – ul. Elizy Orzeszkowej 3/5, 
  -Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Al. Jana Pawła II 22 
  -Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Żymirskiego 2 (od strony ZOZ)

Ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi inwestycji będziecie się Państwo mogli zapoznać na naszej stronie internetowej. Wkrótce zamieścimy wyciąg z projektu technicznego inwestycji, a także rozmieszczenie oraz cyfrowe mapy zasięgów dla poszczególnych hot-spotów.

 

 

dla rozwoju Mazowsza

Miasto Kobyłka jest w trakcie realizacji projektu: "BUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE MIASTA KOBYŁKA - ETAP I"

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu