Rozgraniczenie nieruchomości

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Rozgraniczenie nieruchomości.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 95

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rozgraniczenie.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

10 zł – opłata skarbowa.

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z wyniku rozgraniczenia może, po otrzymaniu decyzji, zwrócić się do Burmistrza Miasta Kobyłka o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Wołominie.

Osoba prowadząca sprawę:

Urszula Świnarska – inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik 11_wniosek_o_rozgranicznie.docx17.1 KB