Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości/zmianie nazwy ulicy

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 96

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie.

Opłata:

17 zł – opłata skarbowa.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: