Książka Telefoniczna Urzędu

  • 4 sierpnia 2008
 
 Budynek przy ul. Wołomińskiej 1    fax: 22 760 70 55
Wydział / Stanowisko : Numer telefonu
 Kancelaria i Informacja 22 760 70 08
 Sekretariat Burmistrza 22 760 70 45
 Sekretarz Miasta 22 760 70 47
 Skarbnik Miasta 22 760 71 01
 Urząd Stanu Cywilnego 22 760 70 07
 - Dowody osobiste 22 760 70 02 / 05
 - Ewidencja ludności 22 760 70 02 / 05
 - Działalność gospodarcza 22 760 70 03 / 04
 Biuro Rady Miejskiej 22 760 70 14
 Wydział Administracji i Informatyki 22 760 70 13
 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 22 760 70 41
 Wydział Zamówień Publicznych 22 760 70 57
 Wydział Promocji, Informacj i Wspólpracy z Organizacjami Pozarządowymi 22 760 70 98
 Wydział Kadr i Płac 22 760 70 48
 KASA 22 760 70 06
 Wydział Budżetu i Planowania 22 760 70 89
 Wydział Podatków i Opłat 22 760 70 84
 Wydział Inwestycji 22 760 70 91
 Wydział Gospodarki Przestrzennej 22 760 70 96
 - Gospodarka nieruchomościami 22 760 70 95 / 97
 - Planowanie przestrzenne 22 760 70 93 / 94
Archiwum 22 760 71 00
   
   

 

Budynek przy ul. Wołomińskiej 3 fax: 22 786 31 11
 Wydział / Stanowisko : Numer telefonu
 Wydział Infrastruktury 22 786 45 22
 Wydział Gospodarczy  22 786 45 20
 Wydział Ochrony Środowiska 22 786 45 40

 

 

Tagi (kategorie):