Książka Telefoniczna Urzędu

  • 4 sierpnia 2008
 
Budynek przy ul. Wołomińskiej 1    fax: 22 760 70 55
Wydział / Stanowisko : Numer telefonu
Kancelaria 22 760 70 08
Sekretariat Burmistrza 22 760 70 45
Sekretarz Miasta 22 760 70 58
Skarbnik Miasta 22 760 71 01
Urząd Stanu Cywilnego 22 760 70 07
- Dowody osobiste 22 760 70 02 / 05
- Ewidencja ludności 22 760 70 02 / 05
- Działalność gospodarcza 22 760 70 03
Biuro Rady Miasta 22 760 70 14
Wydział Administracji  22 760 70 13
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 22 760 70 20 / 41
Wydział Zamówień Publicznych 22 760 70 57
Wydział Promocji i Informacji  22 760 70 79
Wydział Kadr i Płac 22 760 70 48
Ochrona Zwierząt 22 760 70 56
KASA 22 760 70 06
Wydział Budżetu i Planowania 22 760 70 89
Wydział Podatków i Opłat 22 760 70 84
Wydział Inwestycji 22 760 70 91 / 90
Wydział Gospodarki Przestrzennej 22 760 70 96
- Gospodarka nieruchomościami 22 760 70 95 / 97
- Planowanie przestrzenne 22 760 70 93 / 94
Archiwum 22 760 70 00

 

Budynek przy ul. Wołomińskiej 3 fax: 22 786 31 11
Wydział / Stanowisko :             Numer telefonu
Wydział Infrastruktury 22 786 45 22 / 45
Wydział Gospodarczy 22 786 45 20
Wydział Ochrony Środowiska 22 786 45 44
- deklaracje dot. śmieci, kody na worki 22 786 45 40
- opłaty, wezwania 22 760 70 15
- czyste powietrze, dotacje do piecy 22 786 45 23
- wycinka drzew 22 786 45 41
- inne 22 786 45 43

 

 

Tagi (kategorie):