Informacja o braku planu miejscowego

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Wypis/wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź pisemna.

Opłata:

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań do 5 stron  30 zł,

- wypis powyżej 5 stron 50 zł,

- wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 20 zł za 1 stronę formatu A4, lecz nie więcej niż 200 zł.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Alicja Kowalik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik 2_wniosek_o_info_o_braku_planu.docx19.66 KB