Sporządzenie/zmiana planu miejscowego lub studium

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Wniosek o sporządzenie/zmianę planu miejscowego lub studium. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 93

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sporządzenie/zmianę planu miejscowego lub studium.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź pisemna.

Opłata:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Agnieszka Lewczyk – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik 3_wniosek_o_zmiane_planu-studium.docx16.92 KB