Wyznaczanie przebiegu linii rozgraniczających ulic w oparciu o plan miejscowy

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Wyznaczanie przebiegu linii rozgraniczających ulic w oparciu o plan miejscowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wkreślenie linii rozgraniczających ulice

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

7 dni.

Sposób załatwienia sprawy:

Wskazanie linii na mapie.

Opłata:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Alicja Kowalik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Załącznik: