Informacja dla hodowców drobiu oraz do osób prywatnych utrzymujących drób w przydomowych obejściach

  • 9 stycznia 2020

Mając na uwadze aktualnie panujący stan pogodowy sprzyjający występowaniu i przenoszeniu wirusa grypy ptaków,  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poleca zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W szczególności zaleca się:

  • Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób,
  • Zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności, nagłe , zwiększone padnięcia drobiu)