Informacja na temat świadczenia wychowawczego (500+)

  • 29 czerwca 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce ( Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) przyznane jest do 31.05.2021 r. i nie wymaga złożenia wniosku po raz kolejny w 2020 roku. 

Wyjątek stanowi:

  • urodzenie się kolejnego dziecka w rodzinie,
  • zmiana opiekuna prawnego/ faktycznego dziecka.

Wnioski o powyższe świadczenie można złożyć również w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).