INFORMACJA o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych

  • 9 stycznia 2020
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie zwrócił się z prośbą o udostępnienie mieszkańcom Kobyłki informacji prawnej w zakresie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzenia robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami.