Informacje dotyczące koronawirusa i jego zapobiegania

  • 24 marca 2020

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie przedstawiające sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu wołomińskiego. związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Ulotki

Koronawirus - co musisz wiedzieć? Strona Ministerstwa Zdrowia

Apel Wojewody Mazowieckiego do uczniów

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia imprez

KORONAWIRUS - Ważne telefony !

Rekomendacje Ministra Sportu dotyczące imprez sportowych

Pismo Wojewody Mazowieckiego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Inne informacje, opublikowane na stronie Urzędu Miasta Kobyłka:

Nowe zasady ochrony przed koronawirusem - 24 marca 2020 r.

Urząd Miasta Kobyłka zamknięty do odwołania - 24 marca 2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta Kobyłka do właścicieli sklepów - 23 marca 2020 r.

Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce - 23 marca 2020 r.

Stan epidemii w Polsce - lekcje w szkołach wstrzymane do Wielkanocy - 20 marca 2020 r.

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne - 20 marca 2020 r.

Zamykamy PSZOK w Kobyłce - 19 marca 2020 r.

Zmiany w Mieście w ramach profilaktyki - 19 marca 2020 r.

Pismo Burmistrza Miasta Kobyłka do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów - 18 marca 2020 r.

Komunikaty ZTM, Kolei Mazowieckich i Stalko - 17 marca 2020 r.

Pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  - 17 marca 2020 r.

Dezynfekujemy chodniki w Kobyłce - 17 marca 2020 r.

Zamów na wynos z restauracji w Kobyłce - 17 marca 2020 r.

Zmieniamy sposób funkcjonowania Urzędu Miasta Kobyłka - 16 marca 2020 r. 

Działania dla Mieszkańców w czasie zagrożenia koronawirusem - 16 marca 2020 r. 

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce - 13 marca 2020 r.

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - 13 marca 2020 r.

Komunikat PGK - 12 marca 2020 r.

Działania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - 11 marca 2020 r.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych - 11 marca 2020 r.