Inwestycja w edukację

  • 24 września 2019

Na wczorajszej (23 września) sesji Rady Miasta uchwalony został dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkolnych. Zwiększony dodatek, który funkcjonuje już w przypadku nauczycieli w szkołach, zostanie w tej samej kwocie przyznany wychowawcom przedszkolnym. Zacznie być wypłacany w połowie listopada, z wyrównaniem od 1 września br.

- Jest to dodatkowy koszt dla Miasta, ale moim zdaniem zaprocentuje w przyszłości, bo inwestycja w kadrę nauczycielską to inwestycja w nasze dzieci – mówi Edyta Zbieć, Burmistrz Kobyłki. Inwestycja w edukację jest konieczna od najmłodszych lat życia dziecka. Wyrównywanie szans, dawanie możliwości rozwoju talentów i wspieranie zdobywania wiedzy i umiejętności na każdym etapie edukacyjnym to obowiązek każdego samorządu. Inwestycja w edukację jest bowiem podstawą rozwoju każdej lokalnej społeczności. - W Kobyłce doskonale to rozumiemy. Razem z dyrektorami szkół staramy się robić wszystko, żeby wyposażać naszych uczniów w kompetencje niezbędne w ich dorosłym życiu – dodaje Burmistrz Edyta Zbieć.

Dlatego właśnie specjaliści od pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miasta wyszukują wszystkie możliwe okazje na zdobycie dodatkowych finansów na edukację.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się  doposażyć szkoły – Kobyłka uzyskała dofinansowanie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Projekt zakłada utworzenie w jednej ze szkół pracowni językowej, wyposażonej w Cyfrowe Laboratorium Fonetyczne, a także  w bezprzewodowy system komunikacji i transmisji danych. W każdej publicznej szkole w Kobyłce został również zainstalowany sprzęt, zakupiony dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności”. W ramach projektu powstały pracownie 3D wyposażone w trzy rodzaje drukarek (jedno i dwugłowicowych), ręczny skaner 3D, laptop i filament do drukarek (jest to materiał używany w procesie druku).

Dzięki poprawie jakości i rozszerzaniu oferty edukacyjnej szkół, przez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowych technologii oraz nauczania metodą eksperymentu wzrasta poziom kompetencji, postaw i umiejętności uczniów. Wykorzystanie aktywnych metod edukacji rozbudza w dzieciach i młodzieży zainteresowania, ich twórczy potencjał, może powodować nowe pasje, rozwijać aspiracje edukacyjne. To wszystko będzie przydatne w dalszych etapach edukacji i później - na rynku pracy.

Miasto nie zapomina również o najmłodszych uczniach, czyli o przedszkolakach i ich nauczycielach. W tym roku do publicznych przedszkoli uczęszcza ponad 400 dzieci. Dla wszystkich dzieci, zgłoszonych w postępowaniu rekrutacyjnym zostało zapewnione miejsce w placówkach, a 80 dzieci w wieku od 3 do 6 lat przywitało nowy rok nauki w drugiej lokalizacji Przedszkola nr 1 - przy ul. Ks. Marmo 13.

Niebawem nauczyciele wychowania przedszkolnego otrzymają dodatek funkcyjny za wychowawstwo w przedszkolu, którego wstrzymanie od 1 września 2019 r. było  spowodowane zmianą w ostatnim czasie przepisów prawa oświatowego. W Urzędzie Miasta Kobyłka został przygotowany projekt nowego Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli, w tym wysokość dodatku za wychowawstwo w oddziale w publicznym przedszkolu.