IV miejsce w rankingu inwestycyjnym

 • 8 listopada 2011
Tygodnik "Wspólnota" jest pismem zajmującym się samorządem terytorialnym. Z jego inicjatywy i na jego łamach publikowane są rankingi samorządów w tym najważniejszy z nich – ranking inwestycyjny.

W nim zajęliśmy IV miejsce.

 
Rankingi tygodnika WSPÓLNOTA opracowywane są przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów.
Nie ma w nich więc żadnej uznaniowości ani niejasnych reguł. Mimo prostoty zastosowanych algorytmów są one jednak wiarygodną informacją dotyczącą kondycji i  osiągnięć samorządów.
Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego.
Pod uwagę brane są te inwestycje samorządowe, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej.
Brane są pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2010 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (tym razem brane są pod uwagę lata 2008-2010).
Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach:
 • Transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym),
 • Gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę”, zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”,aGospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę”, zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”,
 • Gospodarka mieszkaniowa

Ten ranking uznawany jest za najważniejszy, ponieważ to te wydatki tworzą warunki rozwoju gospodarczego Polski oraz podnoszą jakość życia mieszkańców naszego kraju.

Pierwsze trzy miejsca honorowane są statuetkami im. Kazimierza Wielkiego i dyplomami, my jako pierwsi poza podium, uhonorowani zostaliśmy samym dyplomem.

 1. Krynica Morska
 2. Uniejów
 3. Jastarnia
 4. Kobyłka
 5. Szczawnica
 6. Międzyzdroje
 7. Nowe Warpno
 8. Konstancin – Jeziorna
 9. Ujazd
 10. Karpacz

 
Tagi (kategorie):