IX Sesja Rady Miasta - nowe rozwiązania dla Kobyłki

  • 22 maja 2019

Ostatnia, trwająca aż 9,5 godziny sesja Rady Miasta (20 maja 2019) przyniosła Kobyłce wiele nowych rozwiązań. Pokrótce prezentujemy niektóre z nich.

  • Opłata za odpady

Od 1 czerwca zapłacimy 18 zł/osobę za śmieci segregowane, a 36 zł/osobę za niesegregowane. Mieszkańcy otrzymają wkrótce korespondencję w tej sprawie. Miasto Kobyłka pomimo starań, aby opłata za odbiór śmieci była jak najniższa, nie ma wpływu na corocznie wzrastającą opłatę „marszałkowską”, która spowodowała znaczne zwiększenie kosztów składowania i przetwarzania odpadów. Od czasu wyliczenia stawki obowiązującej w Kobyłce (12 zł), ceny za przyjęcie jednej tony odpadów w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) wzrosły drastycznie, aż o 300%. W przetargu, który został zorganizowany przez Miasto wpłynęły oferty znacząco przekraczające budżet, jakim dysponuje miasto, dlatego konieczne było podniesienie opłaty od mieszkańców. Umowa z firmą IMPERF będzie obowiązywała do końca roku.

Jednocześnie urząd przypomina – wprowadzane są kolejne działania uszczelniające system i powodujące korektę złożonych przez mieszkańców deklaracji w zakresie liczby zgłoszonych osób. Jeśli koszt usługi rozłoży się na większą liczbę osób, wówczas stawka na osobę zmaleje.

- Do końca maja urząd oczekuje na złożenie deklaracji przez mieszkańców – zarówno tych, którzy nigdy dotąd żadnych dokumentów nie składali, jak i tych, którzy nie zawarli w deklaracjach pełnej informacji na temat ilości osób zamieszkujących

- Już od 3 czerwca rozpocznie się weryfikacja – w oparciu o wywiad środowiskowy oraz kontrolę posesji. Chcemy, żeby każdy płacił za siebie, a nie za sąsiada. W razie uzasadnionych wątpliwości mieszkańcy będą wzywani do złożenia wyjaśnień.

Burmistrz Kobyłki i Urząd Miasta apelują do mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku właściwego poinformowania o ilości osób w gospodarstwie domowym, żeby zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie. Do 3 czerwca nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Już ze wstępnej weryfikacji wynika, że obowiązku poprawnej deklaracji w Kobyłce nie dopełniło ok. 700 osób.

  • Lokalizacja nowej szkoły w Kobyłce

Inwestycja w postaci nowej szkoły jest jednym z priorytetów obecnej kadencji. Jedyna możliwa lokalizacja pod cele oświatowe znajduje się na kobyłkowskich Maciołkach, przy skrzyżowaniu ulicy Dworkowej i Ceramicznej. Radni podczas sesji podjęli wstępną decyzję o zmianie miejscowego planu zagospodarowania i zadecydowali, że właśnie ta działka powinna być miejscem budowy nowej szkoły. Do takiej lokalizacji szkoły burmistrz przekonywała radnych już podczas pierwszej sesji. Kilka miesięcy temu Urząd Miasta wyraził zgodę  na lokalizację stacji  transformatorowej przy ul. Ceramicznej, która w przyszłości będzie w stanie zapewnić odpowiednią ilość energii elektrycznej dla szkoły. Pierwszym krokiem po zmianie miejscowego planu zagospodarowania (który poprzedzą konsultacje społeczne) będzie koncepcja nowej szkoły. W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie przetargu na realizację koncepcji szkoły.

  • Zmiana uchwały budżetowej na 2019 rok

Przyjęcie przez radnych zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok pozwoli rozpocząć kilka nowych inwestycji, takich jak:

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej, drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego, Czereśniowej, Kazimierza Wielkiego (na odc. Leszka do ul. Bolesława Chrobrego i ul. Bolesława Chrobrego  na odc. Kazimierza Wielkiego - Piastowska), ul. Jasińskiego (na odc. Napoleona - Spacerowa i ul. Spacerowej na odc. Jasińskiego - Zaułek);

- wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Heweliusza i Ogińskiego;

- Budowa dróg: ul. Borysów, Ossowskiej. W tym roku zostanie zlecona dokumentacja techniczna, termin realizacji dokumentacji 2019-2020.

Zdecydowano również o budowie domu komunalnego przy ul. Prusa. W tym roku zostanie opracowana koncepcja techniczna.

  • Zmiany personalne

Kamil Kowaleczko złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta – został powołany na stanowisko Wiceburmistrza Miasta Ząbki (serdecznie gratulujemy!). W głosowaniu tajnym spośród dwóch zgłoszonych kandydatów Edyty Walczuk i Konrada Kostrzewy nowym Przewodniczącym Rady Miasta Kobyłka została Edyta Walczuk. W związku ze złożonym wnioskiem radnych o odwołanie Wiceprzewodniczącego Konrada Kostrzewy, w głosowaniu tajnym spośród dwóch zgłoszonych kandydatów: Artura Roli i Wojciecha Reutta, stanowisko Wiceprzewodniczącego objął Artur Rola. Wybranym życzymy dobrej współpracy z radnymi i samych właściwych dla miasta decyzji.