Karta Dużej Rodziny

  • 2 stycznia 2018

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Komplet dokumentów jaki trzeba złożyć:

  • wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (CZĘŚĆ II - Członkowie rodziny wielodzietnej – wypełniamy dla każdego członka rodziny) - objaśnienia do wniosku;
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
  • oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka;
  • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (wypełniają oboje rodzice);
  • informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.

Więcej szczegółowych informacji

- na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej (tutaj)

- na stronie Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia (tutaj)

Informacji w sprawie udzielają wszyscy pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pod numerem tel. (22) 760 70 40 do 43.

Tagi (kategorie):