Edukacja

Małe granty

  • 20 czerwca 2018

Ogłoszenia

Mały grant - "Zima w mieście 2020"

Mały grant - "Zima w mieście 2020"

Mały grant - "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci w czasie wolnym podczas ferii zimowych w ramach akcji Zima w mieście"

Mały grant - "Siatkówka w Kobyłce"

Mały grant - piłka nożna sposobem na rozwój młodego człowieka

Mały grant - "Siatkówka dyscypliną budowania umiejętności pracy w zespole"

Mały grant - "Przyjdż na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem":

"Mały Grant" - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w czasie  wolnym od zajęć szkolnych podczas wakacji letnich, wypoczynek w formie półkolonii. OFERTA

"Mały Grant" - Piłka sposobem na nudę, odkrywanie talentów, aktywne życie, sport i zabawę.  OFERTA   OFERTA   OFERTA

"Mały grant" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej .  OFERTA   OFERTA   OFERTA

"Mały Grant" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

"Mały grant" - realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu wolnego  (oferta)

"Mały grant" - Graj o zdrowie z MKS Wicher Kobyłka  (oferta)

"Mały grant" - Obóz sportowy

"Mały grant" - Na wakacje po uśmiech i zdrowie

"Mały grant" - Symfonia na skrzypce i Dj-ja vol.2 – projekt rozwijający zainteresowania artystyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

"Mały grant" - Organizacja wypoczynku wiosennego młodzieży z Kobyłki w formie wyjazdowej

"Mały grant" - Wypoczynek letni dla dzieci, młodzieży i dorosłych

"Mały grant" - Obóz narciarski w Bukowinie Tatrzańskiej – zimowy wypoczynek dzieci z Kobyłki

"Mały grant" - Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego

"Mały grant" - Bliżej sukcesu

"Mały grant" - Filharmonia dla dzieci

"Mały grant" - Program "Bezpiecznik III"

"Mały grant" - Organizacja zajęć sportowo-pożarniczych dla dzieci i młodzieży z Miasta Kobyłka

"Mały grant" - Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska stałego w miejscowości Chłapowo

"Mały grant" - Filharmonia dla dzieci

"Mały Grant" - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej

"Mały Grant" - Kolonie Letnie Parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

"Mały Grant" - O czym szczeka pies

"Mały Grant" - Symfonia na skrzypce i DJ-a

"Mały Grant"- Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska stałego w miejscowości Zawoja

"Mały Grant" - Punkt Wsparcia Rodzin

2016

"Mały Grant" - Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych. Bezpiecznik II.

"Mały Grant" - Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych. Bezpiecznik II.

"Mały Grant"- Harcerski Piknik na Dzień Dziecka.

"Mały Grant" - Piłka - sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawę

"Mały Grant" - program profilaktyczny

"Mały Grant" - Międzynarodowy Turniej Aalborg City Cup z MKS WICHER

"Mały Grant" - Ogłoszenie

"Mały Grant" - Kobyłkowskie Centrum Aktywności Lokalnej

"Mały Grant" - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Żywe lekcje historii – XVII wiek.

"Mały Grant" - Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających izolacji i marginalizacji.

"Mały Grant" - Sportowa zima z MKS WICHER

 

Czym jest "Mały grant"

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pózn. zm.) Miasto Kobyłka może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tagi (kategorie): 

KOMUNIKAT

  • 31 sierpnia 2017

W związku z otrzymaną w dniu 31.08.2017 r. ustną informacją od organu prowadzącego - Szkoła ANIMUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ręczajskiej w Kobyłce, dotyczącą zakończenia dotychczas prowadzonej działalności edukacyjnej, uprzejmie informujemy, że władze Miasta Kobyłka zapewniły już wszystkim przedszkolakom miejsca w innych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Miasta.

Tagi (kategorie): 

Dzień Bibliotekarza

  • 8 maja 2017
Dom bez książki jest jak ciało bez ducha” Wisława Szymborska
 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce obchodziliśmy dziś uroczyście, przypadający na dzień 8 maja, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Władze samorządowe Miasta Kobyłka: Burmistrz Robert Roguski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kobyłka Hanna Łach oraz Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Emilia Buczyńska - Kołodziejek złożyli gratulacje pracownikom naszej placówki.
Tagi (kategorie): 

Akcja "Jesteś widoczny jesteś bezpieczny" w Zespole Szkół nr 1 w Kobyłce. Stawiamy na bezpieczeństwo!

  • 2 maja 2017
Pod hasłem "Jesteś widoczny jesteś bezpieczny" została zorganizowana akcja edukacyjna w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce. Organizatorami kampanii społecznej, zwiększającej świadomość dzieci na drodze jako uczestników ruchu drogowego jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Tagi (kategorie): 

Przedszkola kontraktowe

  • 5 sierpnia 2014

Informujemy, że do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przystąpiły dwie placówki:

  1. Niepubliczne Przedszkole Nr 2  w Kobyłce ul. Ceramiczna 49 – przyjmie dzieci urodzone w 2010 i 2011 roku,
  2. Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce ul. ks. Marmo 13c – przyjmie dzieci urodzone w 2010  roku.
Tagi (kategorie): 

Strony