Ochrona środowiska

INFORMACJA o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych

  • 9 stycznia 2020
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie zwrócił się z prośbą o udostępnienie mieszkańcom Kobyłki informacji prawnej w zakresie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzenia robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami. 

Redukcyjny odstrzał dzików na terenie Miasta Kobyłka

  • 28 kwietnia 2017

Starostwo Powiatowe w Wołominie w porozumieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego wydało zezwolenie na odstrzał redukcyjny 16 dzików z terenu Miasta Kobyłka. Konieczność przeprowadzenia odstrzału wynika z zagrożenia dla funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej i obiektów produkcyjnych  wywołanego  przez bytujące w okolicy dziki.