Kobyłka w budowie

  • 3 października 2019

W wielu miejscach Kobyłki trwają obecnie prace drogowe – przy ul. Ejtnera, Marmo, Sikorskiego, Granicznej, Czereśniowej, w okolicach stacji PKP Kobyłka Ossów. To inwestycje, które mają podnieść komfort życia mieszkańców – budowy nowych ulic, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, parkingów czy wylewanie nakładek asfaltowych. Większość z tych prac zakończy się jeszcze w tym roku.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest szansą dla Kobyłki, której niewielki budżet inwestycyjny (nieco ponad 27 mln zł) nie daje możliwości budowy ulic, chodników, wodociągów i kanalizacji w takiej ilości, jakiej oczekiwaliby mieszkańcy. Miasto wyszukuje wszelkie możliwości - dla przykładu - Kobyłka uzyskała dofinansowanie w wysokości aż 80% na budowę dwóch ulic – Ks. Marmo i Ejtnera, łącznie ponad 5,3 mln zł. Na obu ulicach trwają już prace. Przy Ks. Marmo rozpoczęto roboty niemal na całej jej długości, łącznie z Placem 15 Sierpnia, gdzie planowana jest na jednym z chodników niewielka modyfikacja założeń projektowych i wykonanie fluorescencyjnej kostki, wyznaczającej granicę z ulicą – zwiększy to bezpieczeństwo dzieci wracających z pobliskiej szkoły. – Planujemy tam również przygotować kolorową grę chodnikową dla dzieci. To będzie nowocześniejsza wersja gry w klasy – mówi Burmistrz Edyta Zbieć. – Zależy mi, żeby nasze miasto stało się dostępniejsze, rodzinne i bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przyszłym roku chciałabym zmierzyć się również z tematem rewitalizacji Placu 15 Sierpnia, w taki sposób, by było to miejsce, w którym spędzają czas całe rodziny.

Budowa ulic Ks. Marmo i Ejtnera ma się zakończyć w grudniu. W tej chwili wykonawca prowadzi prace do skrzyżowania Ejtnera z ulicą Krzywą, ale za chwilę zapewne przejdzie do dalszej części (ulica będzie remontowana cała). W tym momencie kończy się budowa kanalizacji deszczowej, robione są krawężniki.

Obie te ulice są strategicznymi ulicami na mapie miasta. Ks. Marmo należy do najstarszych i najbardziej uczęszczanych. Znajduje się przy niej m.in. zabytkowy cmentarz Parafii Św. Trójcy, posterunek Policji, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz – od niedawna - druga siedziba Przedszkola nr 1 w Kobyłce. Ulica Ejtnera z kolei będzie jedną z dróg dojazdowych do Węzła Kobyłka drogi ekspresowej S8, ma więc znaczenie dla komunikacyjnej organizacji miasta w przyszłości i jest częścią wizji rozwoju Kobyłki w tej kadencji. Myśląc strategicznie, Urząd Miasta już złożył kolejny wniosek o dofinansowanie do realizacji ulicy Kordeckiego, która łączy się z ulicą Ejtnera, stanowiąc ciąg komunikacyjny. - Ulica Kordeckiego spełnia wymagania programu FDS i naszym zdaniem mamy duże szanse pozyskać środki na jej budowę – mówi Edyta Zbieć.

Trwa również budowa dwóch parkingów „Parkuj i Jedź” w pobliżu stacji PKP Kobyłka Ossów, dzięki której już na początku przyszłego roku będzie można zaparkować 116 samochodów. Zakończenie realizacji całego projektu przewidywane jest do końca grudnia tego roku. Oba parkingi będą wybudowane z pełną infrastrukturą techniczną – oświetleniem, siecią kanalizacji deszczowej, siecią wodociągową, monitoringiem, a także systemem ewidencji parkujących pojazdów. Na parkingach przewidziano wiaty rowerowe, z miejscem na ponad 80 rowerów.

Największa inwestycja, trwająca obecnie w Kobyłce to budowa ul. Sikorskiego, której koszt to prawie 11 mln zł. Oprócz budowy drogi z odwodnieniem inwestycja zakłada także budowę przepompowni, odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowę niektórych urządzeń infrastruktury technicznej, budowę i przebudowę zjazdów, chodników, opasek, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także prace wykończeniowe w postaci wysiania trawy. Niedawno została wylana ostatnia warstwa asfaltu od strony ulicy Nadarzyn. Cała budowa ma się zakończyć w lutym 2020 roku.

W ulicach Graniczna (na odc. od ul. Napoleona do ul. Słowackiego) i Słowackiego (na odc. od ul. Granicznej do ul. Pieniążka) wylana została nakładka asfaltowa. W wielu ulicach buduje się sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Do końca listopada będzie gotowa infrastruktura wodociągowa i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej, a do końca października w ulicy dojazdowej do ulicy Sikorskiego (jest to ulica o nowej nazwie - Rotmistrza Witolda Pileckiego). Kanalizacja jest budowana również w ul. Oleńki, Modrzewiowej i Kleeberga, a w ul. Mieszka I, Królowej Marysieńki oraz Szwoleżerów w Kobyłce powstaje oświetlenie drogowe (wszystkie te trzy inwestycje zakończą się w październiku).