Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce

  • 24 marca 2020

PGK informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną musi ulec przesunięciu termin przejmowania przez PGK w Kobyłce Sp. z o.o. świadczenia usług wod-kan od PWiK w Wołominie. Jest to podyktowane wyłącznie ochroną naszych Mieszkańców oraz tym, że stan siły wyższej uniemożliwił dalsze sprawne zawieranie umów. 

Więcej informacji w piśmie w załączniku.