KOMUNIKAT ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Wołominie z 30 kwietnia 2020 r.

  • 30 kwietnia 2020

Informujemy, że na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 1 w Wołominie nastąpiło pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie podjęło natychmiastowe działania mające na celu zlokalizowanie źródła zanieczyszczeń oraz wprowadziło chlorowanie wody celem usunięcia zanieczyszczenia z sieci wodociągowej. Zarząd Przedsiębiorstwa pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i realizuje jej zalecenia.

Informujemy, że efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych, zapachowych jak również zmiana barwy.

W związku z powyższym informujemy, że woda jest zdatna do użycia gospodarczego (prania, zmywania, kąpieli).

Zaleca się jednak wykorzystywanie wody do spożycia po przegotowaniu.

Zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie działania pozwalające na przywrócenie właściwych parametrów wody. Obecnie, przy zastosowaniu powyższych wytycznych, nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

Za utrudnienia przepraszamy.

W imieniu Zarządu PWiK Sp. z o.o.

Paweł Solis

Prezes Zarządu

 

W pasku informacyjnym: 
Tak