KOMUNIKAT ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie z 4 maja 2020 r.

  • 4 maja 2020

PWiK poinformowało, że woda wychodząca ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej została przebadana przez akredytowane laboratorium i nadaje się do picia.

Przyczyną przejściowego pogorszenia jakości wody były zmiany mikrobiologiczne w studni 2A ujęcia „Graniczna”. Studnia 2A została wyłączona z pracy. Obecnie trwają prace mające na celu stabilizację jakości mikrobiologicznej na ww. studni oraz w procesie uzdatniania wody. Do czasu uzyskania stabilnych wyników, woda produkowana na SUW „Graniczna” będzie poddawana procesowi chlorowania.

Treść komunikatu PWiK

 

W pasku informacyjnym: 
Tak