Komunikaty ZTM, Kolei Mazowieckich i Stalko

  • 17 marca 2020

Publikujemy informacje ze stron Kolei Mazowieckich, ZTM i Stalko Autobusy.

Koleje Mazowieckie: Ze względu na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym Koleje Mazowieckie wprowadzają dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, a także w funkcjonowaniu Punktu Rzeczy Znalezionych oraz kas biletowych.

Od 18 do 25 marca zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich. Rozkład jazdy będzie zbliżony do obowiązującego w soboty, niedziele i święta. Pozostanie jednak większość pociągów przyspieszonych, tak by umożliwić podróż do pracy i powrót do domu.
Szczegółowy rozkład jazdy: https://www.mazowieckie.com.pl/…/rozklad-jazdy-pociagow-km-…
Od 17 marca część kas biletowych KM zostanie zamknięta, w związku z tym zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych, np. za pośrednictwem telefonu komórkowego czy przez Internet.
https://www.mazowieckie.com.pl/jmapa#site
Do odwołania zostaje wprowadzone ograniczenie funkcjonowania Punktu Rzeczy Znalezionych – przedmioty znalezione trafią do Punktu, jednak ich wydawanie zostaje czasowo zawieszone.
https://www.mazowieckie.com.pl/…/bagaz-pozostawiony-w-pocia…
Ze względu na wyznaczenie tzw. stref 0 w pociągach prosimy Podróżnych o niekierowanie się na początek i na koniec składów – ze względów bezpieczeństwa zostały one wyłączone z użytku Podróżnych.


Stalko - komunikat

stalko.png


Warszawski Transport Publiczny

Wdrożyliśmy awaryjnie rozwiązanie. Pasażerowie, którzy zrezygnowali teraz z podróży komunikacją publiczną, mogą drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego. Wniosek można przesłać na adres: ztm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: zawieszenie biletu. We wniosku musi być podany numer karty. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez Siebie terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet.

Pasażerowie, którzy wnioskują o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów zapraszamy do POP. Zwrot biletu wymaga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie Miejskiej co można zrobić tylko w POP-ie.

UWAGA - Oferta "Karta metropolitalna" czy też "Warszawa+" to odpowiednie wersje biletów 30- i 90-dniowych z oferty ZTM. Te bilety również można zawiesić.